Skriv här det du söker efter!

Toinen reitti yliopistoon (TRY) / Alternativ väg till universitetet

Toinen reitti yliopistoon (TRY) / Alternativ väg till universitetet

Tid

1.8.2018–30.6.2021

Projektägare

Jyväskylä universitet

Övriga projektparter

 • Aalto-universitetet
 • Helsingfors universitet
 • Östra Finlands universitet
 • Lapplands universitet
 • Uleåborgs universitet
 • Konstuniversitetet
 • Tammerfors universitet
 • Åbo universitet
 • Vasa universitet
 • Åbo Akademi.
 • Finansiär

 • Undervisnings- och kulturministeriet
 • Budget

  4 150 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  340 000 euro (8%)

  TRY

  Målet med projektet är att utveckla, genomföra pilotprojekt och ta i bruk olika vägar för ansökan till högskolestudier. Projektet ämnar förnya ÖPU-leden, dvs den nuvarande ansökningsvägen via öppna universitetet. Planen är att fler sökande skall kunna antas till examensstudier via ÖPU-leden och att urvalskriterierna för de olika ämnesområdena bättre skall kunna förutses. Även ansökningsvägarna för övriga studerande på andra stadiet utvecklas i projektet. Handlednings- och rådgivningstjänsterna utvecklas för att kunna erbjuda relevant service till alla sökande. Projektet öppnar också nya möjligheter för samarbete mellan universiteten.
  Studier vid det öppna universitetet skall ge studenten en möjlighet att visa sitt kunnande, sin förmåga att bedriva högskolestudier och sina förutsättningar att klara av universitetsstudier.
  ÅA-ämnen som ingår i projektet är farmaci, informationsteknologi, rättsvetenskap och teologi.

  Alternativ väg till universitetet är ett utvecklingsprojekt för högskolorna finansierat av Finlands undervisnings- och kulturministerium. Projektet, som ska vara en förbindande länk mellan andra och tredje stadiets utbildningar, omfattar 11 universitet och omkring 30 läroämnen. Målet är att utveckla, genomföra pilotprojekt och ta i bruk olika vägar för ansökning till universitetet. Projektet ska på nationell nivå utveckla öppna universitetsleden.
  Traditionellt har man sökt in till universiteten på basis av inträdesprov eller studentbetyg. Därtill har det funnits en väg via det öppna universitetet, den s k ÖPU-leden. När högskolornas studentantagningssystem förnyas år 2020 behövs alternativa möjligheter för studenterna att bevisa sina förutsättningar för högskolestudier utöver antagning på basis av betyg eller inträdesprov.

  Projektet, består av fyra olika delar s k arbetspaket.

  1. Bevisbaserad väg / Näyttöreitti: riktar sig till andra stadiets studerande, främst gymnasieelever. ÖPU-kurser kan erbjudas som en del av kursutbudet på andra stadiet. Sökande till universitet ska genom redan avlagda ÖPU-kurser kunna bevisa sin beredskap att studera vid ett universitet.
  2. Alternativ väg / Vaihtoehtoinen reitti: Målgruppen är de som redan har avlagt examen på andra stadiet, i första hand studentexamen, eller de som inte fick en studieplats i första ansökningen samt de som har för avsikt att hålla ett mellanår, men ändå upprätthålla sin studiefärdighet.
  3. Det livslånga lärandets väg / Elinikäisen oppimisen reitti: ÖPU-led för vuxna, som vill utveckla sin yrkeskompetens eller som siktar på karriärbyte etc.
  4. Vägledning och studerandeservice / Ohjaus, neuvonta ja opintopalvelu: Det behövs målinriktad studieplanering med relevanta vägledningsresurser. Ansökningskriterierna bör vara klart formulerade så att studerande kan planera studierna för att kunna söka in.

  https://www.avoin.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/hankkeet/try/

  Majlen Saarinen

  Saarinen, Majlen

  PM, utbildningschef
  Öppna universitetet
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +3582 215 4500
  majlen.saarinen(a)abo.fi

  Tillbaka till projektsidan