Skriv här det du söker efter!

Kreativ personcentrerad vårdkonst

Kreativ personcentrerad vårdkonst

Kreativ personcentrerad vårdkonst är ett fortbildnings- och utvecklingsprojekt i Svenskfinland (1.9.2021−30.6.2024) som genomförs i samarbete mellan Åbo Akademi (Enheten för hälsovetenskaper och Centret för livslångt lärande), Konstuniversitetet samt närvårdar- och sjukskötarutbildningar i Svenskfinland (Axxell, Prakticum, Yrkesakademin i Österbotten, Yrkeshögskolan Novia och Arcada).

Projektet avser utveckla, implementera och evaluera ett kreativt, personcentrerat arbetssätt och -verktyg med konst och kultur inom yrkesutbildningen och äldreomsorgen för att långsiktigt förändra vårdkulturen i Svenskfinland.  

Projektet består av tre delprojekt med syften att 

a) utbilda vårdlärare inom finlandssvenska yrkesutbildningar som ger närvårdar- och sjukskötarexamen att integrera kreativ personcentrerad vårdkonst i undervisningen riktad till äldrevården  

b) implementera det nya arbetssättet och nya arbetsmetoder i äldrevården genom att utveckla närvårdar- och sjukskötarstuderandes färdigheter och kompetens för kreativ personcentrerad vårdkonst genom utveckling av kursplanerna för både de teoretiska och praktiska studierna inom äldrevården 

c) evaluera effekten av verksamheten på olika plan: hos de utbildade vårdlärarna, närvårdar- och sjukskötarstuderande samt hos handledande personal inom äldrevårdspraktiker, där evalueringen omfattar en analys av faktorer i verksamhetsmiljön som möjliggör eller förhindrar etablering av kulturella och konstnärliga arbetssätt och processer.   


Via denna Thinglink når du ett materialpaket vi sammanställt som ett resultat av projektet. Här finns videor, material och uppgifter som ni kan arbeta med individuellt eller tillsammans i grupp.
Varsågod!


Projektet finansieras av Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Högskolestiftelsen i Österbotten och Aktiastiftelsen.

Kontaktuppgifter:

Camilla Stenbäck
Utbildningsplanerare
Centret för livslångt lärande, Strandgatan 2, 65100 Vasa
camilla.stenback@abo.fi
+358 505760214

 

 

Följ oss på sociala medier!

 

Enheten för vårdvetenskap,
Åbo Akademi

Uppdaterad 21.5.2024