Skriv här det du söker efter!

Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare

Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare

Tid

1.8.2018–30.6.2021

Projektägare

Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Yrkeshögskolan Novia
 • Folkhälsan
 • Finansiär

 • Europeiska Jordbruksfonden För Landsbygdsutveckling
 • Leader Aktion Österbotten
 • Aktiastiftelsen
 • Svenska kulturfonden
 • Budget

  150 366 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  77 490 euro (52%)

  Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare är ett samarbetsprojekt mellan Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Folkhälsan. Syftet med projektet är att ta till vara den erfarenhet och kunskap som finns bland personer som vårdar eller har vårdat en äldre närstående. I projektet utbildas personer med egen erfarenhet av att vara närståendevårdare till erfarenhetsmentorer. Målet är att inkludera erfarenhetsmentorerna i nuvarande stödverksamhet och att erbjuda stöd, kunskap och möjlighet till utbyte av erfarenheter med andra i liknande livssituation. Utbildningen för erfarenhetsmentorerna baserar sig på ett katalanskt koncept (Expert Caregiver Catalonia) som testas, utvärderas och anpassas till österbottniska förhållanden. Projektet riktar sig till tidigare, nuvarande och framtida närståendevårdare, samt aktörer i tredje sektorn och kommuner som arbetar med närståendevård i regionen.

  Följ oss gärna på Facebook, https://www.facebook.com/erfarenhetsmentorerfornarstaendevardare/, där vi uppdaterar om vad som är på gång i projektet.


  Inom ramen av projektet har det producerats två handböcker, en för programansvariga och en för Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare:

  Handbok för programansvariga: Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare.

  Handbok för Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare.


  Finansiärer logotyper


  Tillbaka till projektsidan

  Kontakta oss

  Fredrica Nyqvist

  Äldre universitetslektor 

  i socialpolitik

  Socialvetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier