Skriv här det du söker efter!

Mellan raderna och ovanför molnen

Mellan raderna och ovanför molnen

Time:

1.1.2021–31.3.2023

Coordinator/main contractor:

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL)

Financiers:

 • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr
 • Svenska kulturfonden
 • Utbildningsstyrelsen
 • Budget:

  186 512 euro

  Målet med detta projekt är att ge ökad kunskap i hur man inom småbarnspedagogiken kan stärka barns språkutveckling och språkliga kompetens utgående från barnlitteratur genom att samtidigt arbeta med olika teman. Med hjälp av aktuell barnlitteratur fördjupar vi oss i teman som

  • positiv psykologi
  • hållbarhet
  • rörelseglädje–utomhuspedagogik

  Vi riktar oss till såväl barn som personal inom småbarnspedagogiken. Inom projektet utvecklas

  • en webbaserad fortbildningshelhet med ett pedagogiskt och mångsidigt innehåll som stöd och inspiration i arbetet med att stimulera och stärka barns språkutveckling samt språkliga kompetens
  • ett koncept för daghemsbesök. Vi tar avstamp i aktuellbarnlitteratur som kopplas samman med de tre huvudspåren positiv psykologi; hållbarhet; rörelseglädje–utomhuspedagogik

  Kontakta oss

  Åsa Stolpe-Dahlbäck

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande
  Till projektets webbsida