Skriv här det du söker efter!

Projekt och kompetensutveckling

Projekt och kompetensutveckling

CLL-logo

Det finns ett brett kunnande kring utvecklingsprojekt och samverkan med samhället vid Centret för livslångt lärande, CLL. Årligen medverkar CLL i ett tjugotal utvecklingsprojekt i samarbete med olika samhällsaktörer.

Målsättningen är att i samverkan med offentliga, privata och tredje sektorn utveckla arbetslivet och bidra till samhällsutvecklingen. Söker du en pålitlig samarbetspart till ditt projekt eller är du eller din organisation i behov av kompetensutveckling – ta kontakt!

CLL:s roll är att omsätta akademiskt kunnande i kontinuerligt lärande och tillämpa forskning i utvecklingsarbete och projektaktiviteter. Projektverksamheten är baserad på behovskartläggningar och -analyser, omfattar kundanpassade utvecklingsåtgärder, och uppfyller både målgruppens, finansiärens och universitetets målsättningar och krav.

PROJEKTPORTFOLIO

Företagande

Arbetsliv och sysselsättning

Vi erbjuder kompetensutveckling och stöd för dig som är i behov av ny sysselsättning eller etablering på arbetsmarknaden.

Hållbar utveckling och Östersjön

CLL har en lång erfarenhet av fortbildningar inom hållbar utveckling. Alla ämnesområden ger möjlighet till mångvetenskapliga studiehelheter.

dominobrickor

Kultur och samhälle

CLL har lång erfarenhet av att erbjuda fortbildning inom kultursektorn. Hit hör bland annat olika skrivarutbildningar samt fortbildning för bibliotekspersonal.

Lärande och digitalisering

CLL har lång erfarenhet av utveckling av nätkurser, samt digitalisering av undervisning. Målsättningen är att erbjuda undervisande personal möjligheter att utveckla de egna färdigheterna och kunskaperna inom lärande och digitalisering.

Naturvetenskaper, matematik och teknik i skolan

Ledstjärnan för Skolresurs är intresset för matematik, naturvetenskap och teknik. Vårt mål är att sprida intresset särskilt bland barn och unga men varför inte i hela samhället.

Pedagogik och lärarfortbildning

Vi har under många år arrangerat lärarfortbildning samt fortbildning för dig som på något sätt är verksam inom utbildningsfältet eller dess stödfunktioner. Vi kan fortbildning och finns här för dig och din organisation!

Social och hälsovård

Social- och hälsovård

Vi är experter på utveckling av vård och bastrygghet. CLL erbjuder dig möjlighet att utvecklas som expert inom ditt ansvarsområde. Genom att delta i fortbildning har du möjlighet att anta de utmaningar som ett arbetsliv i förändring kräver.

vägledning integration

Vägledning, integration och mångfald

Vi erbjuder utbildning åt vägledare och handledare inom ramen för flera olika utvecklingsprojekt. Vägledare och handledare är nyckelpersoner, vars arbetsuppgifter blir allt viktigare på alla utbildningsnivåer och samhällssektorer.

Välmående och välfärd

CLL deltar i projektverksamhet, där vi utvecklar och testar nya metoder i syfte att förbättra arbetsvälmåendet.