Skriv här det du söker efter!

Projekt och kompetensutveckling

Projekt och kompetensutveckling

Det finns ett brett kunnande kring utvecklingsprojekt och samverkan med samhället vid Centret för livslångt lärande, CLL. Årligen medverkar CLL i ett tjugotal utvecklingsprojekt i samarbete med olika samhällsaktörer.

Målsättningen är att i samverkan med offentliga, privata och tredje sektorn utveckla arbetslivet och bidra till samhällsutvecklingen. Söker du en pålitlig samarbetspart till ditt projekt eller är du eller din organisation i behov av kompetensutveckling – ta kontakt!

CLL:s roll är att omsätta akademiskt kunnande i kontinuerligt lärande och tillämpa forskning i utvecklingsarbete och projektaktiviteter. Projektverksamheten är baserad på behovskartläggningar och -analyser, omfattar kundanpassade utvecklingsåtgärder, och uppfyller både målgruppens, finansiärens och universitetets målsättningar och krav.

PROJEKTPORTFOLIO