Skriv här det du söker efter!

Projekt och kompetensutveckling

Projekt och kompetensutveckling

CLL-logo

Det finns ett brett kunnande kring utvecklingsprojekt och samverkan med samhället vid Centret för livslångt lärande, CLL. Årligen medverkar CLL i ett tjugotal utvecklingsprojekt i samarbete med olika samhällsaktörer.

Målsättningen är att i samverkan med offentliga, privata och tredje sektorn utveckla arbetslivet och bidra till samhällsutvecklingen. Söker du en pålitlig samarbetspart till ditt projekt eller är du eller din organisation i behov av kompetensutveckling – ta kontakt!

CLL:s roll är att omsätta akademiskt kunnande i kontinuerligt lärande och tillämpa forskning i utvecklingsarbete och projektaktiviteter. Projektverksamheten är baserad på behovskartläggningar och -analyser, omfattar kundanpassade utvecklingsåtgärder, och uppfyller både målgruppens, finansiärens och universitetets målsättningar och krav.

PROJEKTPORTFOLIO