Skriv här det du söker efter!

Habitability – för livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden

Habitability – för livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden

Tid:

1.10.2021–31.12.2023

Finansiär:

 • Arbets- och näringsministeriet genom Egentliga Finlands förbund

Projektägare:

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi

Budget:

248 488 euro

Övriga projektparter:

 • Finlands öar r.f samt Leadergrupperna nedan:
 • Aktion Österbotten
 • I samma båt
 • Nouseva Rannikkoseutu
 • Piällysmies
 • Pomoväst
 • Päijänne
 • Rajupusu
 • Sepra
 • SILMU
 • Varsin Hyvä
 • Vej´jakaja
 • Ykkösakseli

Åbo Akademis del av budgeten:

248 488 euro (100%)

Habitability, bobarhet, är ett verktyg för utvecklingen av öar och mindre samhällen, präglade av sin närvaro till vatten. Konceptet ligger till grund för att skapa ett nationellt nätverk mellan skärgårds- och vattenområden.

Finland är ett av Europas mest skärgårds- och vattendragstäta länder. Här finns mer än 500 öar med heltidsbosättning och nästan 20 000 öar med deltidsbosättning utan fast vägförbindelse. Omkring 100 000 finländare kan klassa sig som skärgårdsbor.

Hur kan dessa områden lösa ekvationen med en minskande befolkning, svag attraktionskraft för inflyttning och kraftig säsongsvariation på grund av ett starkt turismtryck?

Konceptet Habitability – utvecklad på ön Kökar under åren 2018–2020 och inspirerat av den åländska bärkraftsmodellen – används för att analysera öars bobarhet och samtidigt skapa ett nationellt nätverk på gräsrotsnivå.

Bobarhet är nära besläktat med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, men tar ner frågorna på en lokal nivå. Att vara bobar betyder att det finns jobb, bostäder, skola, färjor, gemenskap osv – i korthet: det som förutsätts för att kunna vara ett hållbart samhälle, som kan ta hand om sina människor, sköta sin natur och vårda det omgivande havet eller vattenområdet.

Temanätverket ska öka de deltagande öarnas attraktionskraft och inflyttningspotential, genom att ge de kunskapsmässiga verktyg som behövs för att de deltagande öarna ska kunna göra egna bobarhetsanalyser och -strategier.

Finlands skärgårdsområden är mycket diversa, både geografiskt och språkligt. Nätverket ska lägga grunden till ett varaktigt och inkluderande nätverk mellan skärgårdsbor i Bottenhavet, Kvarken, Åland, Skärgårdshavet, Finska viken och Insjöfinland.

En smaling av samarbetsparternas logon.

Kontakt:

Pia Prost

Prost, Pia

Redaktör för Tidskriften Skärgård
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+35850 338 1710
pia.prost(a)abo.fi

 

Cecilia Lundberg
Cecilia Lundberg

Lundberg, Cecilia

Utbildningsplanerare
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4950
cecilia.lundberg(a)abo.fi

 


Tillbaka till CLL:s projektsida

Kontakta oss