Skriv här det du söker efter!

Habitability – för livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden

Habitability – för livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden

Tid

1.10.2021–31.12.2023

Projektägare

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Finlands öar r.f samt Leadergrupperna nedan:
 • Aktion Österbotten
 • I samma båt
 • Nouseva Rannikkoseutu
 • Piällysmies
 • Pomoväst
 • Päijänne
 • Rajupusu
 • Sepra
 • SILMU
 • Varsin Hyvä
 • Vej´jakaja
 • Ykkösakseli
 • Finansiär

 • Arbets- och näringsministeriet genom Egentliga Finlands förbund
 • Budget

  248 488 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  248 488 euro (100%)

  Habitability, bobarhet, är ett verktyg för utvecklingen av öar och mindre samhällen, präglade av sin närvaro till vatten. Konceptet ligger till grund för att skapa ett nationellt nätverk mellan skärgårds- och vattenområden.

  Finland är ett av Europas mest skärgårds- och vattendragstäta länder. Här finns mer än 500 öar med heltidsbosättning och nästan 20 000 öar med deltidsbosättning utan fast vägförbindelse. Omkring 100 000 finländare kan klassa sig som skärgårdsbor.

  Hur kan dessa områden lösa ekvationen med en minskande befolkning, svag attraktionskraft för inflyttning och kraftig säsongsvariation på grund av ett starkt turismtryck?

  Konceptet Habitability – utvecklad på ön Kökar under åren 2018–2020 och inspirerat av den åländska bärkraftsmodellen – används för att analysera öars bobarhet och samtidigt skapa ett nationellt nätverk på gräsrotsnivå.

  Bobarhet är nära besläktat med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, men tar ner frågorna på en lokal nivå. Att vara bobar betyder att det finns jobb, bostäder, skola, färjor, gemenskap osv – i korthet: det som förutsätts för att kunna vara ett hållbart samhälle, som kan ta hand om sina människor, sköta sin natur och vårda det omgivande havet eller vattenområdet.

  Temanätverket ska öka de deltagande öarnas attraktionskraft och inflyttningspotential, genom att ge de kunskapsmässiga verktyg som behövs för att de deltagande öarna ska kunna göra egna bobarhetsanalyser och -strategier.

  Finlands skärgårdsområden är mycket diversa, både geografiskt och språkligt. Nätverket ska lägga grunden till ett varaktigt och inkluderande nätverk mellan skärgårdsbor i Bottenhavet, Kvarken, Åland, Skärgårdshavet, Finska viken och Insjöfinland.

  En smaling av samarbetsparternas logon.

  Kontakt:

  Pia Prost

  Prost, Pia

  Redaktör för Tidskriften Skärgård
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +35850 338 1710
  pia.prost(a)abo.fi

   

  Cecilia Lundberg
  Cecilia Lundberg

  Lundberg, Cecilia

  Utbildningsplanerare
  Samverkan och hållbar utveckling
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +3582 215 4950
  cecilia.lundberg(a)abo.fi

   


  Tillbaka till CLL:s projektsida