Skriv här det du söker efter!

Bothnia Tutors 2.0

Tid:

1.8.2019–31.7.2021

Finansiär:

  • Utbildningsstyrelsen

Projektägare:

Vasa övningsskola

Budget:

147 000 euro

Övriga projektparter:

  • Genomförs av CLL

Åbo Akademis del av budgeten:

147 000 euro (100%)

Samarbetsparter:

  • Korsholms kommun
  • Korsnäs kommun
  • Kristinestads stad
  • Malax kommun
  • Närpes stad
  • Vasa stad
  • Vörå kommun

Projektet Bothnia Tutors 2.0 arbetar för att utveckla tutorlärarverksamheten i Österbotten från Kristinestad till Vörå. Detta görs genom regionalt koordineringsarbete i samarbete med kommunerna. Projektet leds av Vasa Övningsskola och har synergier med ett flertal andra lokala och nationella utvecklingsprojekt.

I projektet ingår tre huvudmål:
1. Koordinering och utveckling av tutorlärarverksamheten med fokus på jämlikhet.
2. Specifika satsningar på befästande av goda modeller kring elevagentverksamhet, making och annan ämnesöverskridande verksamhet samt verksamhetskulturen.
3. Stöd och fortbildning för en gynnsam skolutveckling över hela regionen där tutorlärarna fungerar som katalyter.

Projektet resulterar i ett utvecklat regionalt nätverk för tutorlärare och skolutveckling samt en transparent delning av goda modeller” – sätt till ”Goda modeller sprids i hela Svenskfinland via www.tutorlarare.fi och via Facebook-gruppen ”Undervisningstips i Svenskfinland.

Projektets verksamhet kan följas via Instagram ”bohniatutors” och på Facebook ”Bothnia Tutors 2.0”.

 

Kontakta oss

John Henriksson

Utbildningsplanerare 

Centret för livslångt lärande

john.henriksson@abo.fi

Tfn +358 503312970

Anna Wulff

Lektor 

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

anna.wulff@abo.fi

Tfn +358 504778976

Roland Träskelin

Utbildningsplanerare 

vid CLL

Centret för livslångt lärande

roland.traskelin@abo.fi

Tfn +358 504782326