Skriv här det du söker efter!

Bothnia Tutors 2.0

Bothnia Tutors 2.0

Tid

1.8.2019–31.5.2022

Projektägare

Vasa övningsskola

Övriga projektparter

 • Genomförs av CLL
 • Samarbetsparter

 • Korsholms kommun
 • Korsnäs kommun
 • Kristinestads stad
 • Malax kommun
 • Närpes stad
 • Vasa stad
 • Vörå kommun
 • Finansiär

 • Utbildningsstyrelsen
 • Budget

  147 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  147 000 euro (100%)

  Projektet Bothnia Tutors 2.0 arbetar för att utveckla tutorlärarverksamheten i Österbotten från Kristinestad till Vörå. Detta görs genom regionalt koordineringsarbete i samarbete med kommunerna. Projektet leds av Vasa Övningsskola och har synergier med ett flertal andra lokala och nationella utvecklingsprojekt.

  I projektet ingår tre huvudmål:
  1. Koordinering och utveckling av tutorlärarverksamheten med fokus på jämlikhet.
  2. Specifika satsningar på befästande av goda modeller kring elevagentverksamhet, making och annan ämnesöverskridande verksamhet samt verksamhetskulturen.
  3. Stöd och fortbildning för en gynnsam skolutveckling över hela regionen där tutorlärarna fungerar som katalyter.

  Projektet resulterar i ett utvecklat regionalt nätverk för tutorlärare och skolutveckling samt en transparent delning av goda modeller” – sätt till ”Goda modeller sprids i hela Svenskfinland via www.tutorlarare.fi och via Facebook-gruppen ”Undervisningstips i Svenskfinland.

  Projektets verksamhet kan följas via Instagram ”bohniatutors” och på Facebook ”Bothnia Tutors 2.0”.

   

  Kontakta oss

  John Henriksson

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande

  Roland Träskelin

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande