Skriv här det du söker efter!

PODI – Stigar och tjänster för digital vägledning och kontinuerligt lärande

PODI – Stigar och tjänster för digital vägledning och kontinuerligt lärande

Tid

1.9.2021–30.11.2023

Projektägare

Åbo yrkeshögskola (Turku AMK)

Övriga projektparter

 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (Novida)
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko)
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • Turun Aikuiskoulutuskeskus
 • Åbo stad (Åbo yrkesinstitut)
 • Åbo universitet (TY)
 • Åbo Akademi (CLL)
 • Samarbetsparter

 • Arbetsforum vid Åbo Akademi
 • LIV-nätverket i Åboland
 • Regionförvaltningsverket/Svenska enheten för bildningsväsendet
 • Finansiär

 • Mellersta Finlands NTM-central
 • Budget

  809 091 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  90 288 euro (11%)

  Projektet har som övergripande mål att utveckla och digitalisera vägledningsprocesser och -metoder och att utveckla det digitala kunnandet och det kontinuerliga lärandet vid de medverkande yrkesinstituten, högskolorna och universiteten i Egentliga Finland. Som ett resultat av projektet utvecklas de studerandes, lärarnas och den vägledande personalens digitala kompetenser. Också karriärvägledningens innehåll, processer och tjänster utvecklas samt samarbetet inom den livslånga vägledningen regionalt.

  Aktuellt

  PODI-projektets slutrapport är publicerad.

  På svenska: Stigar och tjänster för digital vägledning, handledning och digitalt lärande.
  På finska: Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen.

  Artikeln Ta del av lärdomar om digitala vägledningsprocesser publicerades i samband med att slutrapporten kom ut.

  Podi-projektets slutseminarium med lärdomar om digitala vägledningsprocesser hålls fredag 6.10.2023. Sista anmälningsdag är 27.9.

  Du kan delta i seminariet på plats vid Turun AMK, ICT-City, adress Joukahainengatan 3, Åbo eller via zoom-förbindelse. Seminariet bandas inte.

  Programmet och anmälningslänk.

  Webbinarieserie: Stärk ditt välbefinnande och din studieförmåga

  Under hösten 2023 arrangeras en webbinarieserie med syfte att stärka välbefinnandet och stöda studieförmågan. Målgrupp är studerande inom kontinuerligt lärande till exempel vid öppen universitetsutbildning, öppna universitetsleder, fortbildning, kompetensutvecklande kurser och övriga studier.

  Fyra webbinarier hålls, två på svenska, ett på finska, ett på engelska.

  Program och anmälan.

  Lunchwebbinarier för ÅA-anställda inom PODI-projektet våren 2023

  Välkommen med på webbinarier om vägledning och handledning.
  Webbinarierna riktar sig särskilt till ÅA:s studievägledare och karriärvägledare samt till undervisande personal.

  Webbinariet i mars ges på engelska och i april på finska.

  Onsdag 29.3.2023 kl. 12.00-13.00

  ICT – an add-on to career and guidance counselling: Why, what, how and who?
  Jónína Ólafsdóttir Kárdal, Career and Guidance Counsellor, University of Iceland

  The webinar is about:

  • New approach to information and technology
  • Media and information literacy skills
  • Why use ICT in guidance and counselling practice?
  • What is the role of ICT and what are the pro’s and con’s?

  Tisdag 18.4.2023 kl 12.00-13.00

  Kohtaamisia ruudun ääressä – digivuorovaikutus ohjauksessa

  Elina Karaus, asiantuntija, uraohjaaja ja Henna Vuoriranta, lehtori, opinto-ohjaaja, Turun Ammattikorkeakoulu

  Webinaarissa käsitellään mm. seuraavia aiheita ja kysymyksiä:

  • Miten digiympäristö mahdollistaa vuorovaikutuksen ohjauksessa?
  • Digitaalinen ohjaus ja verkko-ohjauksen muodot
  • Digiohjauksen mahdollisuudet ja haastajat
  • Toimijuus, osallisuus ja eettisyys verkko-ohjauksessa

  Inbjudan till webbinariet ”Vastuullinen digiohjaus – näkökulmia saavutettavuuteen, tietosuojaan ja tietoturvaan” 21.4.2023

  PODI –projektet arrangerar öppna webbinarier för studievägledare och -handledare i Egentliga Finland i syfte att utveckla digitala färdigheter och stärka nätverken mellan olika vägledningsaktörer. Vårens webbinarium med temat ansvarsfull digital vägledning äger rum 21.4.2023 kl. 8.30-11.30. Webbinariet ges på finska.

  PROGRAM/OHJELMA

  8.30–8.40        Tervetuloa! PODI-hankkeen kuulumisia
  projektipäällikkö Anne Rouhelo, Turun AMK
  8.40–9.30        Saavutettavuuden ABC ohjaustyön tukena
  koulutusteknologia-asiantuntija Ulla Niittyinperä, Turun AMK
  9.30–10.00      Kokemusasiantuntijan puheenvuoro
  kokemustoiminnan kehittäjä ja kouluttaja Saana Alanko, Erilaisten oppijoiden liitto  

  TAUKO

  10.15–10.30    Koulutusorganisaatio ja ohjauksen tietosuoja
  kehitysjohtaja Olli Vuorinen, Raseko
  10.30–11.15    PODI:n tietosuoja- ja tietoturvapaneeli, asiantuntijat vastaavat osallistujien kysymyksiin
  pj. suunnittelija Anna Kalpio, Turun yliopisto
  Panelistit
  kehitysjohtaja Olli Vuorinen, Raseko
  hankeasiantuntija Elina Vuorio, Turun AMK
  tietoturvapäällikkö Jan Wennström, Åbo Akademi
  11.15–11.30    Aamun yhteenveto ja palaute

  Webbinariet riktar sig till vägledningsaktörer i Egentliga Finland och till alla intresserade av vägledningsfrågor. Du får gärna sprida inbjudan vidare i din egen arbetsgemenskap och/eller nätverk.

  Anmäl dig till webbinariet senast 17.4.2023 (länk till anmälan: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/e5456b45-1069-4a59-99a1-56dec2c7db6c?displayId=Fin2761559)

  När du anmäler dig godkänner du följande dataskyddsbeskrivning (pdf).
  En länk till webbinariet i Teams sänds till alla anmälda 19.4 per e-post.

  Välkommen på webbinarium!

  Program och inbjudan 21042023 (pdf)

  Två seminarietillfällen om sektorsövergripande samarbete och digital vägledningskompetens

  Kom med och diskutera framtidens vägledning! Du får som vägkost nya sätt att jobba kring digital vägledning och modeller för hur utökat samarbete kan gynna den målgrupp du vägleder.

  God vägledning förutsätter samarbete mellan olika sektorer, aktörer och ibland även yrkesgränser. Vad är fördelarna med sektorsövergripande samarbete och hur kan det utvecklas i er organisation? Under seminarierna får du:

  • en bättre insyn i sektorsövergripande samarbete och digital vägledning
  • idéer för hur arbetssätten inom vägledningen kan utvecklas i din vardag
  • diskutera och nätverka tillsammans med andra kollegor

  Målgrupp: alla som jobbar med vägledning, såsom studierådgivare, lärare, arbetsplatshandledare och övriga intresserade

  Seminarierna ger utrymme att diskutera prioriterade områden inom Strategin för livslång vägledning och LIVnätverkets verksamhetsplan. De arrangeras i samarbete med LIV-nätverket och Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande. Båda seminarierna är på svenska och avgiftsfria för deltagarna.

  Har du frågor om seminarierna? Kontakta Camilla Stenbäck, camilla.stenback@abo.fi.

  Seminarium 2: DIGITAL VÄGLEDNINGSKOMPETENS

  Kom med och diskutera framtidens vägledning! Vad är egentligen digital vägledning? Hur implementerar vi på bästa sätt digitala lösningar i vår vägledning? Skiljer sig vägledning digitalt från icke-digital vägledning? Kom med och diskutera din vision!

  Tid: Onsdag 18.1.2023, kl 13.00-15.30.
  Plats: Arken, Åbo Akademi (Fabriksgatan 2). Finns även möjlighet att delta digitalt.
  Anmälan senast 13.1.2023: Anmäl dig här

  Program:

  Kl 13.00-13.45: Keynote presentationer

  Katharina Pohl, koordinator för studentrekrytering vid FHPT, Åbo Akademi
  Bara envägskommunikation? Videor som verktyg i (digital) vägledning

  Louise Mannil, koordinator för Luckan UngInfo
  Arbetsmetoder och tematik på stödchatten Ärligt talat

  Marina Waldén, akademilektor i informationsbehandling vid Åbo Akademi (vald till årets handledare 2022)
  Studentanpassad handledningsprocess

  Kl 14.00-14.15: Kaffe

  Kl 14.15-15.00: Workshop (Katharina Pohl och Rebecca Karlsson)

  Kl 15.00-15.30: Slutdiskussion

  Seminarium 1: HUR JOBBAR VI SMIDIGARE TILLSAMMANS?

  Tid: Onsdag 2.11.2022, kl 13.00-15.30.
  Plats: Arken, Åbo Akademi (Fabriksgatan 2). Finns även möjlighet att delta digitalt.
  Anmälan till seminarium 1: Anmäl dig här senast den 26.10.2022.
  Program och inbjudan (pdf)

  Program:

  Kl 13.00-13.45
  Camilla Stenbäck, utbildningsplanerare, Åbo Akademi, CLL:
  PODI-projektet och sektorsövergripande samarbete

  Carola Bryggman, överinspektör RFV, ordförande i LIV-sektionen i Egentliga Finland:
  Digital vägledning – en tyngdpunkt i strategin för livslång handledning

  Jannike Rosenholm, projektledare, Luckan UngInfo
  Servicehandledning och mångprofessionellt samarbete

  Kl 13.45-14.00
  Kaffe

  Kl 14.00-15.00
  Workshop (Jannike Rosenholm)

  Kl 15.00-15.30
  Slutdiskussion

  Tidigare evenemang

  Inbjudan till webbinariet ”Minne menet, digiohjaus?” 13.5.2022

  PODI –projektet arrangerar öppna webbinarier för studievägledare och -handledare i Egentliga Finland i syfte att utveckla digitala färdigheter och stärka nätverken mellan olika vägledningsaktörer. Det första webbinariet kring digital vägledning äger rum 13.5.2022 kl. 8.30-11.30. Webbinariet ges på finska.

  Huvudtalare är FD Jaana Kettunen från Jyväskylä universitet. Kettunen är forskare vid Jyväskylä universitets forskningsenhet Koulutuksen tutkimuslaitos. Central målsättning för Kettunens forskningsarbete är stöd för användning av informations- och kommunikationsteknologi i undervisning och vägledning. Hennes senaste forskning har kretsat kring informations- och kommunikationsteknologins roll inom den livslånga vägledningen.

  Under webbinariet presenteras även praktiska tips för användning av Teams som stöd för distansvägledning.

  PROGRAM/OHJELMA

  8.30–8.45         Tervetuloa! PODI-hanke esittäytyy, projektipäällikkö Anne Rouhelo, Turun AMK
  8.45–9.45         Minne menet, digiohjaus? FT Jaana Kettunen, JyU

  PAUS/TAUKO

  10.00–10.30    Teamsin tehovinkit etäohjauksen tueksi, digiluotsi Marika Leppänen, Novida
  10.30–11.30    Pienryhmäkeskustelut, purku ja koulutusaamun yhteenveto

  Webbinariet riktar sig till vägledningsaktörer i Egentliga Finland och till alla intresserade av vägledningsfrågor. Du får gärna sprida inbjudan vidare i din egen arbetsgemenskap och/eller nätverk.

  Anmäl dig till webbinariet senast 9.5.2022.
  När du anmäler dig godkänner du följande dataskyddsbeskrivning (pdf).
  En länk till webbinariet i Teams sänds till alla anmälda 11.5 per e-post.

  Välkommen på webbinarium!

  Program och inbjudan 13052022 (pdf)

   

  Projektbeskrivning

  PODI är ett tvåspråkigt projekt var syfte är att utveckla de studerandes, lärarnas och den vägledande personalens digitala kompetenser kring vägledning, handledning, självstyrda studier och distansstudier och -vägledning. Efter Covid-19-pandemin kommer undervisningen och vägledningen/handledningen alltmer att bygga på distans- och hybridlösningar, varför lärarna och den vägledande personalen behöver fördjupade digitala kunskaper och färdigheter. Målsättningen är även att utveckla digitala vägledningstjänster, som förhindrar att studerande avbryter sina studier och som försnabbar övergången från studier till arbetsliv genom att utveckla digitala karriärvägledningstjänster. En viktig målgrupp är vuxenstuderande och yrkesverksamma i behov av kompetensutveckling och karriärvägledning. Inom PODI-projektet utvecklas digitala vägledningstjänster som även beaktar behovet av livslång vägledning som stöd för kontinuerligt lärande. Projektet kommer även att beakta nordiska modeller för livslång vägledning och digitala vägledningstjänster.

  Projektaktiviteterna består av fyra utvecklingshelheter:

  1) Utvecklande av digitalt kunnande kring lärande och vägledning/handledning för studerande

  2) Utvecklande av den undervisande och vägledande personalens färdigheter att vägleda digitalt

  3) Utvecklande av vägledningsprocesser och –tjänster inom utbildningsenheten och regionala utbildnings- och vägledningnätverk

  4) Stärkande av det regionala vägledningsnätverket, spridning och förankring av framtagna modeller och metoder

  Projektet finansieras som en del av Europeiska unionens svar på Covid-19 pandemin.

   

  Kontakt:

  Mona Riska

  Riska, Mona

  Utbildningschef
  Samverkan och hållbar utveckling
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +3582 215 3218
  mona.riska(a)abo.fi

   

  Länk till projektägarens dataskyddsbeskrivning: Tietosuojailmoitus_PODI_tapahtumat ja tiedottaminen


  Tillbaka till projektsidan