Skriv här det du söker efter!

PODI – Stigar och tjänster för digital vägledning och kontinuerligt lärande

PODI – Stigar och tjänster för digital vägledning och kontinuerligt lärande

Tid:

1.9.2021–31.8.2023

Finansiär:

 • Mellersta Finlands NTM-central

Projektägare:

Åbo yrkeshögskola (Turku AMK)

Budget:

809 091 euro

Övriga projektparter:

 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (Novida)
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko)
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • Turun Aikuiskoulutuskeskus
 • Åbo stad (Åbo yrkesinstitut)
 • Åbo universitet (TY)
 • Åbo Akademi (CLL)

Åbo Akademis del av budgeten:

90 288 euro (11%)

Samarbetsparter:

 • Arbetsforum vid Åbo Akademi
 • LIV-nätverket i Åboland
 • Regionförvaltningsverket/Svenska enheten för bildningsväsendet

Projektet har som övergripande mål att utveckla och digitalisera vägledningsprocesser och –metoder och att utveckla det digitala kunnandet och det kontinuerliga lärandet vid de medverkande yrkesinstituten, högskolorna och universiteten i Egentliga Finland. Som ett resultat av projektet utvecklas de studerandes, lärarnas och den vägledande personalens digitala kompetenser. Också karriärvägledningens innehåll, processer och tjänster utvecklas samt samarbetet inom den livslånga vägledningen regionalt.

Projektbeskrivning

PODI är ett tvåspråkigt projekt var syfte är att utveckla de studerandes, lärarnas och den vägledande personalens digitala kompetenser kring vägledning, handledning, självstyrda studier och distansstudier och -vägledning. Efter Covid-19-pandemin kommer undervisningen och vägledningen/handledningen alltmer att bygga på distans- och hybridlösningar, varför lärarna och den vägledande personalen behöver fördjupade digitala kunskaper och färdigheter. Målsättningen är även att utveckla digitala vägledningstjänster, som förhindrar att studerande avbryter sina studier och som försnabbar övergången från studier till arbetsliv genom att utveckla digitala karriärvägledningstjänster. En viktig målgrupp är vuxenstuderande och yrkesverksamma i behov av kompetensutveckling och karriärvägledning. Inom PODI-projektet utvecklas digitala vägledningstjänster som även beaktar behovet av livslång vägledning som stöd för kontinuerligt lärande. Projektet kommer även att beakta nordiska modeller för livslång vägledning och digitala vägledningstjänster.

Projektaktiviteterna består av fyra utvecklingshelheter:

1) Utvecklande av digitalt kunnande kring lärande och vägledning/handledning för studerande

2) Utvecklande av den undervisande och vägledande personalens färdigheter att vägleda digitalt

3) Utvecklande av vägledningsprocesser och –tjänster inom utbildningsenheten och regionala utbildnings- och vägledningnätverk

4) Stärkande av det regionala vägledningsnätverket, spridning och förankring av framtagna modeller och metoder

Projektet finansieras som en del av Europeiska unionens svar på Covid-19 pandemin.

 

Kontakt:

Mona Riska

Riska, Mona

Utbildningschef
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3218
mona.riska(a)abo.fi

Tillbaka till projektsidan

Kontakta oss