Skriv här det du söker efter!

PODI – Stigar och tjänster för digital vägledning och kontinuerligt lärande

PODI – Stigar och tjänster för digital vägledning och kontinuerligt lärande

Time:

1.9.2021–31.8.2023

Coordinator/main contractor:

Åbo yrkeshögskola (Turku AMK)

Project partners/subcontractors:

 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (Novida)
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko)
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • Turun Aikuiskoulutuskeskus
 • Åbo stad (Åbo yrkesinstitut)
 • Åbo universitet (TY)
 • Åbo Akademi (CLL)
 • Other partners:

 • Arbetsforum vid Åbo Akademi
 • LIV-nätverket i Åboland
 • Regionförvaltningsverket/Svenska enheten för bildningsväsendet
 • Financiers:

 • Mellersta Finlands NTM-central
 • Budget:

  809 091 euro

  Åbo Akademi University's share of the budget:

  90 288 euro (11%)

  Projektet har som övergripande mål att utveckla och digitalisera vägledningsprocesser och –metoder och att utveckla det digitala kunnandet och det kontinuerliga lärandet vid de medverkande yrkesinstituten, högskolorna och universiteten i Egentliga Finland. Som ett resultat av projektet utvecklas de studerandes, lärarnas och den vägledande personalens digitala kompetenser. Också karriärvägledningens innehåll, processer och tjänster utvecklas samt samarbetet inom den livslånga vägledningen regionalt.

  Aktuellt:

  Två seminarietillfällen om sektorsövergripande samarbete och digital vägledningskompetens

  Kom med och diskutera framtidens vägledning! Du får som vägkost nya sätt att jobba kring digital vägledning och modeller för hur utökat samarbete kan gynna den målgrupp du vägleder.

  Seminarierna ger utrymme att diskutera prioriterade områden inom Strategin för livslång vägledning och LIV-nätverkets verksamhetsplan. Du får en bättre uppfattning om hur du kan jobba kring digital vägledning och modeller för hur utökat sektorsövergripande samarbete och arbetssätt kan strategiskt höja vägledningstjänsternas kvalitet. Nya digitala lösningar är i fokus!

  Seminarierna arrangeras i samarbete med LIV-nätverket och Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande. Båda seminarierna är på svenska och avgiftsfria för deltagarna.

  Har du frågor om seminarierna? Kontakta Camilla Stenbäck, camilla.stenback@abo.fi.

  Seminarium 1: HUR JOBBAR VI SMIDIGARE TILLSAMMANS?

  Tid: Onsdag 2.11.2022, kl 13.00-15.30.
  Plats: Arken, Åbo Akademi (Fabriksgatan 2). Finns även möjlighet att delta digitalt.
  Anmälan till seminarium 1: Anmäl dig här senast den 26.10.2022.
  Program och inbjudan

  Program:

  Kl 13.00-13.45
  Camilla Stenbäck, utbildningsplanerare, Åbo Akademi, CLL:
  PODI-projektet och sektorsövergripande samarbete

  Carola Bryggman, överinspektör RFV, ordförande i LIV-sektionen i Egentliga Finland:
  Digital vägledning – en tyngdpunkt i strategin för livslång handledning

  Jannike Rosenholm, projektledare, Luckan UngInfo
  Servicehandledning och mångprofessionellt samarbete

  Kl 13.45-14.00
  Kaffe

  Kl 14.00-15.00
  Workshop (Jannike Rosenholm)

  Kl 15.00-15.30
  Slutdiskussion

  Seminarium 2: DIGITAL VÄGLEDNINGSKOMPETENS

  Tid: Onsdag 18.1.2023, kl 13.00-15.30.
  Plats: Arken, Åbo Akademi (Fabriksgatan 2). Finns även möjlighet att delta digitalt.
  Anmälan till seminarium 2: Länken publiceras i november 2022.

  Program:

  Programmet publiceras i november 2022.


  Inbjudan till webbinariet “Minne menet, digiohjaus?” 13.5.2022

  PODI –projektet arrangerar öppna webbinarier för studievägledare och -handledare i Egentliga Finland i syfte att utveckla digitala färdigheter och stärka nätverken mellan olika vägledningsaktörer. Det första webbinariet kring digital vägledning äger rum 13.5.2022 kl. 8.30-11.30. Webbinariet ges på finska.

  Huvudtalare är FD Jaana Kettunen från Jyväskylä universitet. Kettunen är forskare vid Jyväskylä universitets forskningsenhet Koulutuksen tutkimuslaitos. Central målsättning för Kettunens forskningsarbete är stöd för användning av informations- och kommunikationsteknologi i undervisning och vägledning. Hennes senaste forskning har kretsat kring informations- och kommunikationsteknologins roll inom den livslånga vägledningen.

  Under webbinariet presenteras även praktiska tips för användning av Teams som stöd för distansvägledning.

  PROGRAM/OHJELMA

  8.30–8.45         Tervetuloa! PODI-hanke esittäytyy, projektipäällikkö Anne Rouhelo, Turun AMK
  8.45–9.45         Minne menet, digiohjaus? FT Jaana Kettunen, JyU

  PAUS/TAUKO

  10.00–10.30    Teamsin tehovinkit etäohjauksen tueksi, digiluotsi Marika Leppänen, Novida
  10.30–11.30    Pienryhmäkeskustelut, purku ja koulutusaamun yhteenveto

  Webbinariet riktar sig till vägledningsaktörer i Egentliga Finland och till alla intresserade av vägledningsfrågor. Du får gärna sprida inbjudan vidare i din egen arbetsgemenskap och/eller nätverk.

  Anmäl dig till webbinariet senast 9.5.2022.
  När du anmäler dig godkänner du följande dataskyddsbeskrivning (pdf).
  En länk till webbinariet i Teams sänds till alla anmälda 11.5 per e-post.

  Välkommen på webbinarium!

  Program och inbjudan 13052022 (pdf)

   

  Projektbeskrivning

  PODI är ett tvåspråkigt projekt var syfte är att utveckla de studerandes, lärarnas och den vägledande personalens digitala kompetenser kring vägledning, handledning, självstyrda studier och distansstudier och -vägledning. Efter Covid-19-pandemin kommer undervisningen och vägledningen/handledningen alltmer att bygga på distans- och hybridlösningar, varför lärarna och den vägledande personalen behöver fördjupade digitala kunskaper och färdigheter. Målsättningen är även att utveckla digitala vägledningstjänster, som förhindrar att studerande avbryter sina studier och som försnabbar övergången från studier till arbetsliv genom att utveckla digitala karriärvägledningstjänster. En viktig målgrupp är vuxenstuderande och yrkesverksamma i behov av kompetensutveckling och karriärvägledning. Inom PODI-projektet utvecklas digitala vägledningstjänster som även beaktar behovet av livslång vägledning som stöd för kontinuerligt lärande. Projektet kommer även att beakta nordiska modeller för livslång vägledning och digitala vägledningstjänster.

  Projektaktiviteterna består av fyra utvecklingshelheter:

  1) Utvecklande av digitalt kunnande kring lärande och vägledning/handledning för studerande

  2) Utvecklande av den undervisande och vägledande personalens färdigheter att vägleda digitalt

  3) Utvecklande av vägledningsprocesser och –tjänster inom utbildningsenheten och regionala utbildnings- och vägledningnätverk

  4) Stärkande av det regionala vägledningsnätverket, spridning och förankring av framtagna modeller och metoder

  Projektet finansieras som en del av Europeiska unionens svar på Covid-19 pandemin.

   

  Kontakt:

  Mona Riska

  Riska, Mona

  Utbildningschef
  Samverkan och hållbar utveckling
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +3582 215 3218
  mona.riska(a)abo.fi

   

  Länk till projektägarens dataskyddsbeskrivning: Tietosuojailmoitus_PODI_tapahtumat ja tiedottaminen


  Tillbaka till projektsidan