Skriv här det du söker efter!

AVOT – Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus

AVOT – Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus

Tid

1.9.2015–31.8.2018

Projektägare

Turun Yliopisto

Övriga projektparter

 • Helsingfors universitet
 • Jyväskylä universitet
 • Åbo Akademi
 • Östra-Finlands universitet
 • yrkeshögskolan Karelia
 • Jyväskylä yrkeshögskola
 • yrkeshögskolan Diakonia
 • Salo stad / Yrityssalo
 • Samarbetsparter

 • Akava
 • Finlands näringsliv EK
 • STTK
 • KT
 • FFC
 • Suomen yrittäjät
 • Finansministeriet
 • Finansiär

 • ESF
 • Budget

  1 342 322 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  49 959 euro (4%)

  Projektets målsättning är bygga upp en modell för att snabbt och effektivt kunna erbjuda öppna universitets- och yrkeshögskolekurser som svar på akuta utbildningsbehov inom utvecklings- och förändringsbranscher. Via projektet vill högskolorna öka samarbetet med näringslivet och tillsammans utveckla en modell för detta samarbete.

  Projektet avser att utveckla ett smidigt sätt att bredda kompetensen för arbetstagare i förändringsbranscher. För de branscher som berörs mest av strukturomvandlingar är det viktigt att utbildningsarrangörer kan reagera snabbt på de utbildningsbehov som uppstår. De arbetstagare som berörs av strukturomvandlingar och stora branschförändringar utgör på många sätt mycket heterogena grupper. Olikheterna inom grupperna bör även beaktas i utbildningsutbud och kursinnehåll samt beträffande arbetsformer och examinationssätt på kurserna. Högskolorna bör även ha beredskap att erbjuda flexibla utbildningsmöjligheter för att kunna möte olika regionala och geografiska omständigheter.
  Projektet består av tre olika tematiska piloter: bioteknik, social- och hälsovård samt ICT. Åbo Akademi ingår i ICT-piloten.

  Projektet utmynnade i en modell för samarbete angående utbildningsinsatser som svar på behov i arbetslivet. Modellen besår av sju olika faser, som presenteras här http://avottyokirja.fi/.

   

  Kontakt:

  Majlen Saarinen

  Saarinen, Majlen

  PM, utbildningschef
  Öppna universitetet
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +3582 215 4500
  majlen.saarinen(a)abo.fi

   


  Tillbaka till projektsidan