Skriv här det du söker efter!

Språkpärla

Tid:

1.12.2017–1.12.2020

Finansiär:

 • Undervisnings- och kulturministeriet (UKM)

Projektägare:

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL)

Budget:

199 000 euro

Övriga projektparter:

 • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)

Åbo Akademis del av budgeten:

199 000 euro (100%)

Samarbetsparter:

 • Mari Bergroth
 • FD
 • specialforskare i pedagogik vid Åbo Akademi; Siv Björklund
 • FD
 • professor i språkbad vid Åbo Akademi; Katri Hansell
 • FD
 • projektforskare vid Åbo Akademi; Ann-Katrin Svensson
 • FD
 • professor i pedagogik med inriktning mot tidigt lärande
 • Åbo Akademi; Margita Sundstedt pol.mag.
 • koordinator

Projektet Språkpärla innefattar en fortbildningshelhet kring temat språkmedvetna och språkstimulerande arbetssätt inom småbarnspedagogik. Syftet är att kunna stödja barn och familjer med svenska som andraspråk till en balanserad flerspråkighet där barnens alla språk ses som resurs. Fortbildningshelheten består av 4 moduler/ pärlor (sammanlagt 18 sp) som kan avläggas som separata kurser eller som en mer långvarig helhet.

Kontakta oss

Margita Sundstedt

Universitetslärare 

i småbarnspedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

margita.sundstedt@abo.fi

Tfn +358 504385677