Skriv här det du söker efter!

Språkpärla

Språkpärla

Time:

1.12.2017–1.12.2020

Coordinator/main contractor:

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL)

Project partners/subcontractors:

 • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)
 • Other partners:

 • Mari Bergroth
 • FD
 • specialforskare i pedagogik vid Åbo Akademi; Siv Björklund
 • FD
 • professor i språkbad vid Åbo Akademi; Katri Hansell
 • FD
 • projektforskare vid Åbo Akademi; Ann-Katrin Svensson
 • FD
 • professor i pedagogik med inriktning mot tidigt lärande
 • Åbo Akademi; Margita Sundstedt pol.mag.
 • koordinator
 • Financiers:

 • Undervisnings- och kulturministeriet (UKM)
 • Budget:

  199 000 euro

  Åbo Akademi University's share of the budget:

  199 000 euro (100%)

  Projektet Språkpärla innefattar en fortbildningshelhet kring temat språkmedvetna och språkstimulerande arbetssätt inom småbarnspedagogik. Syftet är att kunna stödja barn och familjer med svenska som andraspråk till en balanserad flerspråkighet där barnens alla språk ses som resurs. Fortbildningshelheten består av 4 moduler/ pärlor (sammanlagt 18 sp) som kan avläggas som separata kurser eller som en mer långvarig helhet.