Skriv här det du söker efter!

JOBB – använd din kompetens

TÖITÄ

Tid:

1.11.2015–30.4.2018

Finansiär:

  • Huvudfinansiär är ELY-centralen i Tavastland
  • Europeiska socialfonden
  • 6Aika-programmet
  • delfinansiär är Svenska kulturfonden

Projektägare:

Åbo universitet/Brahea-keskus

Budget:

703 342 euro

Övriga projektparter:

  • Tammerfors universitet/Synergos
  • Åbo yrkeshögskola
  • Åbo Akademi
  • Centret för livslångt lärande

Åbo Akademis del av budgeten:

151 480 euro (22%)

Samarbetsparter:

  • TEK – Teknikens Akademikerförbund

TÖITÄ logonProjektet utvecklar och erbjuder tjänster i form av vägledning, individuell konsultering, stöd för effektiv jobbsökning och förbättrade kontakter till arbetslivet. Deltagarna kan också ta del i språk- och kommunikationsträning på svenska och engelska. Med hjälp av sakkunniga tränar deltagarna nya jobbsökningsmetoder, såsom användning av sociala medier och video-CV.

Projektet stöder deltagarnas nätverkande med företag i regionen genom studiebesök och samarbete med fackorganisationerna TEK/Tfif och AKAVA. Utbildning i eget företagande är ytterligare en åtgärd som främjar deltagarnas sysselsättning. Projektet erbjuder även stöd och handledning åt deltagare som önskar slutföra högskolestudier som blivit på hälft.

Målgruppen är högt utbildade arbetslösa arbetssökanden och arbetslösa arbetssökanden med högskole-examen på hälft, som erbjuds stöd för slutförande av examen. Till målgruppen hör även myndigheter som erbjuder service och stödtjänster åt akademiskt arbetslösa, t ex TE-byrån, fackföreningar, samt företag och arbetsgivare i regionen.

Nya serviceformer och stödåtgärder åt akademiskt arbetslösa utvecklas inom ramen för projektet.
Projektet är verksamt i Åbo- och Tammerfors-regionen.

Projektets webbportal: http://toita.utu.fi/fi/tervetuloa-toita-hankkeen-sivustolle/

Pekka Tenhonen
Pekka Tenhonen

Tenhonen, Pekka

Utbildningsplanerare
Samverkan och hållbar utveckling
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4769
pekka.tenhonen(a)abo.fi

 


Tillbaka till projektsidan