Skriv här det du söker efter!

JOBB – använd din kompetens

JOBB – använd din kompetens

Tid

1.11.2015–30.4.2018

Projektägare

Åbo universitet/Brahea-keskus

Övriga projektparter

 • Tammerfors universitet/Synergos
 • Åbo yrkeshögskola
 • Åbo Akademi
 • Centret för livslångt lärande
 • Samarbetsparter

 • TEK – Teknikens Akademikerförbund
 • Finansiär

 • Huvudfinansiär är ELY-centralen i Tavastland
 • Europeiska socialfonden
 • 6Aika-programmet
 • delfinansiär är Svenska kulturfonden
 • Budget

  703 342 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  151 480 euro (22%)

  TÖITÄ logon

  Projektet utvecklar och erbjuder tjänster i form av vägledning, individuell konsultering, stöd för effektiv jobbsökning och förbättrade kontakter till arbetslivet. Deltagarna kan också ta del i språk- och kommunikationsträning på svenska och engelska. Med hjälp av sakkunniga tränar deltagarna nya jobbsökningsmetoder, såsom användning av sociala medier och video-CV.

  Projektet stöder deltagarnas nätverkande med företag i regionen genom studiebesök och samarbete med fackorganisationerna TEK/Tfif och AKAVA. Utbildning i eget företagande är ytterligare en åtgärd som främjar deltagarnas sysselsättning. Projektet erbjuder även stöd och handledning åt deltagare som önskar slutföra högskolestudier som blivit på hälft.

  Målgruppen är högt utbildade arbetslösa arbetssökanden och arbetslösa arbetssökanden med högskole-examen på hälft, som erbjuds stöd för slutförande av examen. Till målgruppen hör även myndigheter som erbjuder service och stödtjänster åt akademiskt arbetslösa, t ex TE-byrån, fackföreningar, samt företag och arbetsgivare i regionen.

  Nya serviceformer och stödåtgärder åt akademiskt arbetslösa utvecklas inom ramen för projektet.
  Projektet är verksamt i Åbo- och Tammerfors-regionen.

  Projektets webbportal: http://toita.utu.fi/fi/tervetuloa-toita-hankkeen-sivustolle/

  Pekka Tenhonen
  Pekka Tenhonen

  Tenhonen, Pekka

  Utbildningsplanerare
  Samverkan och hållbar utveckling
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +3582 215 4769
  pekka.tenhonen(a)abo.fi

   


  Tillbaka till projektsidan