Skriv här det du söker efter!

Stig in2, Astuu sisään2, Come in2- Born to be Included

Tid:

1.9.2020–31.7.2022

Finansiär:

 • AMIF: Asyl- migrations- och integrationsfonden
 • Svenska Kulturfonden
 • Aktiastiftelsen i Vasa

Projektägare:

Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

Budget:

400 000 euro

Övriga projektparter:

 • Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
 • Folkhälsan Utbildning AB
 • Föreningen Luckan rf

Åbo Akademis del av budgeten:

196 686 euro (49%)

Samarbetsparter:

 • Nordens välfärdscenter
 • Nuorisojärjestö Mahdin Nuoret
 • Mannerheims barnskyddsförbund
 • CEREN The Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism
 • Korsholms kommun
 • Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi
 • Helsingfors Stad
 • Svenska.fi
 • Åbo stad
 • NTM-centraler i Nyland/Österbotten och Egentliga Finland

Detta projekt har föregåtts av AMIF-projektet Stig in! (2017-20) under vilket nyanlända barns och ungas situation vid upprepade tillfällen lyftes fram. Projektet Stig in2 utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter som syftar till att ge alla barn rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. I alla åtgärder och beslut som rör barn ska myndigheterna beakta vad som bedöms vara barnets bästa samt lyssna och beakta barnets åsikt: barnets rättigheter är vuxnas skyldigheter. Med barnets bästa i fokus vill projektet jobba för en ökad sektorövergripande samverkan som möjliggör en plattform där personal i den offentliga, privata och tredje sektorn tillsammans kan dela kunskap och utveckla förfaringssätt och utvecklingsinsatser som främjar en god integration för barn och unga samt ökar barnet och den ungas välbefinnande och delaktighet i vårt samhälle.

Konkret kommer projektet att arbeta för stött föräldraskap genom att introducera och pilotera den danska metoden MindSpring, utveckla kunnandet i skola, dagvård och fritidsverksamhet om flyktingbarn med posttraumatiskt stressyndrom samt kartlägga dolda systemiska orättvisor inom grundläggande utbildning, för att bidra till att dessa orättvisor kan åtgärdas.

https://stiginastusisaan.com/ 


Tillbaka till projektsidan

 

Kontakta oss

Linda Ahlbäck

Utbildningsplanerare

linda.ahlback@abo.fi

Tfn +358 503833837