Skriv här det du söker efter!

Stig in2, Astu sisään2, Come in2- Born to be Included

Stig in2, Astu sisään2, Come in2- Born to be Included

Tid

1.9.2020–31.12.2022

Projektägare

Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

Övriga projektparter

 • Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet (fram till och med 31.7.2021)
 • Folkhälsan Utbildning AB
 • Föreningen Luckan rf
 • Samarbetsparter

 • Nordens välfärdscenter
 • Nuorisojärjestö Mahdin Nuoret
 • Mannerheims barnskyddsförbund
 • CEREN The Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism
 • Korsholms kommun
 • Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi
 • Helsingfors Stad
 • Svenska.fi
 • Åbo stad
 • NTM-centraler i Nyland/Österbotten och Egentliga Finland
 • Finansiär

 • AMIF: Asyl- migrations- och integrationsfonden
 • Svenska Kulturfonden
 • Aktiastiftelsen i Vasa
 • Budget

  400 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  196 686 euro (49%)

   

  Stig in2 logo

  Med grunden i erfarenheter gjorda under åren 2017 – 20 (Stig in! Astu sisään! Come in!) kommer projektet att arbeta utgående från FN:s barnkonvention och tanken om att barnens rättigheter är vuxnas skyldigheter. Målet är att vi genom verksamheten ska kunna bidra till att barn och unga som kommer till Finland inte enbart integreras utan på riktigt blir inkluderade i samhället. Vi vill bidra till att barns och ungas röster blir hörda, att deras bästa beaktas i alla sektorer och instanser. Att de inte faller mellan.

  För att nå det målet kommer vi att arbeta med kompetensutveckling, ta in forskning och goda metoder för att presentera dessa för alla som är verksamma i och för integrationsprocessen.

  Vi kommer att dra igång tre sektorövergripande utvecklingsprocesser baserade i Österbotten, Egentliga Finland och Nyland. I processerna arbetar vi med föräldrasamverkan genom gruppmetoden MindSpring; hur man inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen kan identifiera och stötta traumatiserade barn samt hur man i de regelverk som omringar oss kan identifiera inbyggda systemiska orättvisor, tydliggöra dem och förhoppningsvis åtgärda dem.

  Under de kommande åren arbetar vi även vidare på vår tidigare webbsida. Vi sammanställer en flerspråkig artikelsamling kring barns och ungas integration samt publicerar erfarenheter från våra processer.

  https://stiginastusisaan.com/ 

  Följ oss på sociala medier!

   


  Tillbaka till projektsidan

  Kontakta oss

  Linda Ahlbäck

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande
  Till projektets webbsida