Skriv här det du söker efter!

SALT – Skärgård och landsbygd i samverkan

SALT – Skärgård och landsbygd i samverkan

Tid

1.4.2022–31.3.2024

Projektägare

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde
 • Brand-Sofi
 • Ämnet regionalvetenskap vid Åbo Akademi
 • Finansiär

 • Landsbygdspolitiska rådet (MANE)
 • Skärgårdsdelegationen (SANK)
 • Svenska kulturfonden
 • Budget

  250 000 euro

  Temanätverket SALT (Skärgård och landsbygd i samverkan – Saaristo ja maaseutu yhteistyössä) har som syfte att främja barn och ungas hembygdsidentitet, välbefinnande och delaktighet i skärgården och på landsbygden. SALT utvecklar, i samarbete med kommuner, olika verksamhetsmodeller som främjar utvecklingen av en positiv hembygdskänsla hos barn och unga på landsbygden och i skärgården.

  I Åbolands skärgård har man redan under flera år erbjudit hembygdsfostran åt olika åldersgrupper med hjälp av pedagogiska verktyg och aktiviteter: den pedagogiska verksamheten inom Skärgårdshavets Unesco biosfärområde och tillvalsämnet skärgårdskunskap i den grundläggande utbildningen på områdets skolor är bra exempel på det. Utifrån dessa och andra tidigare erfarenheter skapar SALT förutsättningar för samarbete och stöder verksamhetsmodeller som kan implementeras i skärgårds- och landsbygdsregioner på olika håll i Finland.

  Målet med projektet är att införa pedagogiska och samarbetsbaserade verksamhetsmodeller i minst fyra (finsk- och svenskspråkiga) skärgårds- och landsbygdskommuner på olika håll i landet. Syftet med SALT-nätverket är att stödja kommuner att hitta egna, fungerande verksamhetsmodeller.

  SALT är ett projekt vid Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande.

  Kontakta oss

  Tiina Saaresranta

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande
  Till projektets webbsida