Skriv här det du söker efter!

Bron 2

Bron 2

Tid:

1.8.2021–31.5.2022

Finansiär:

  • Svenska kulturfonden

Projektägare:

Språkcentret vid Åbo Akademi

Budget:

20 000 euro

Övriga projektparter:

  • Katedralskolan i Åbo
  • Pargas svenska gymnasium

Åbo Akademis del av budgeten:

15 000 euro (75%)

Samarbetsparter:

  • Kimitoöns gymnasium
  • Lovisa Gymnasium
  • Topeliusgymnasiet
  • Jakobstads gymnasium

En nätkurs i vetenskapliga genrer och vetenskaplig kommunikationsträning för svenskspråkiga gymnasieelever som:

– stöder studieframgången redan under gymnasiet

– förstärker studerandens högskoleförberedande profil i slutbetyget från gymnasiet

– underlättar övergången till högskolestudier genom att göra studenterna medvetna om och bekanta med akademisk litteracitet


Tillbaka till CLL:s projektsida

Tillbaka till Språkcentret

Kontakta oss

Mia Panisse

Utbildningschef 

Språkcentret

Språkcentret

Centret för livslångt lärande

mia.panisse@abo.fi

Tfn +358 469204976

Jane Wingren

Universitetslärare 

svenska

Språkcentret

Centret för livslångt lärande

jane.wingren@abo.fi

Tfn +358 469205610