Skriv här det du söker efter!

Baltic University Programme

Baltic University Programme

Tid

1.1.1991–

Projektägare

Uppsala universitet

Övriga projektparter

 • Åbo Akademi – Centret för livslångt lärande
 • Łodz University of Technology Polen
 • Hamburg University of Applied Sciences Tyskland
 • 14 nationella centrum som alternerar om presidentskap ett halvt år i taget
 • Baltic University Programme (BUP) har som målsättning att hitta nya vägar till interaktion och samarbete mellan universitet och mellan universitet och samhället i stort. BUP är ett innovativt nätverk som vill förstärka lärandeplattformar så väl lokalt, nationellt som internationellt.

  BUP grundades 1991 och i nuläget hör 230 universitet och institutioner inom högre utbildning från hela Östersjöns avrinningsområde till nätverket. Det betyder 14 länder, vilket gör BUP till ett av de största kontaktnäten inom universitetsvärlden.

  BUP fokuserar på frågor kring hållbar utveckling, miljöskydd och demokrati inom Östersjöområdet. Utgångspunkten är att utifrån FN:s hållbarhetsmål stöda universiteten i arbetet för en ökad demokrati, fredssträvande och hållbar utveckling. Detta förverkligas genom att utveckla universitets kurser, stödja mångvetenskapliga forskningssamarbeten samt engagemang i transdisciplinära projekt i samarbete med olika myndigheter.

  BUP utvecklar och ordnar årligen kurser för både universitetsstuderande och deras lärare. Kurserna ordnas på olika universitet inom nätverket, men är öppna för deltagare från BUP:s medlemsuniversitet. De mest speciella kurserna är SAIL for students och SAIL for teachers. SAIL-kurserna kombinerar arbetet med en akademisk kurs och praktiskt arbete ombord på ett större segelskepp.

  Förutom kurser hålls årligen konferenser riktade till studenter respektive universitetslärare. För doktorander inom nätverket arrangeras en specifik kurs. På senare tid har BUP även börjat stärka sin forskningsprofilering inom nätverkets tyngdpunktsområden.

  BUP koordineras av Uppsala universitet där BUP:s sekretariat finns. Nätverket har även associerade sekretariat i Finland (Åbo Akademi/CLL), Polen och Tyskland. Alla medlemsländer har ett nationellt center.

  BUP Finlands webbplats, bup.fi.

  BUP Finland på Facebook och på Instagram.

  Takorganisationen vid Uppsala universitet, Baltic University Programme.

   

  Kontakt:
  Cecilia Lundberg
  Cecilia Lundberg

  Lundberg, Cecilia

  Centerdirektör BUP Finland
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +358 2 215 4950
  cecilia.lundberg(a)abo.fi

   


  Tillbaka till projektsidan