Skriv här det du söker efter!

Är det okej att vara båda?

Är det okej att vara båda?

Tid

1.3.2022–30.6.2024

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Folkhälsan Utbildning AB
 • Teamet för Mångkulturellt arbete vid Folkhälsan
 • Röda Korset Åland
 • Finansiär

 • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
 • Svenska kulturfonden
 • Budget

  155 556 euro

  Är det okej att vara båda – ett projekt för att stärka nyanlända barns välmående, självkänsla och känsla av samhörighet till båda sina kulturer.

  Projektet sammanför peer-to-peer metoden MindSpring med den positiva psykologin för att forma en grupp-process som stöder nyanlända barn och unga samtidigt som deras välmående och självkänsla stärks.  

  MindSpring, som utvecklats i Nederländerna och därefter vidareutvecklats i Danmark, ger gruppmedlemmarna ny kunskap och färdigheter som kan hjälpa dem att hantera frågor relaterade till livet i en ny kultur och ett nytt land. Kärnan i MindSpring är ökad medvetenhet och empowerment och metoden är unik i det att en person som delar flyktingbakgrund, språk och kultur med den nyanlända men som befunnit sig en tid i landet och tillägnat sig det nya språket, fungerar som ledare. Till sin hjälp har ledaren en assisterande ledare som är en professionellt utbildad person: socialarbetare, hälsovårdare, integrationshandledare etc. 

  Under hösten 2022–våren 2024 ordnas MindSpring-grupper i Österbotten, på Åland och i Nyland.

  Läs mer på projektets hemsida: https://www.abo.fi/ar-det-okej-att-vara-bada/ ‎

  Kontakta oss

  Camilla Stenbäck

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande

  Linda Ahlbäck

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande

  Madelene Orre

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande