Skriv här det du söker efter!

OSMO2 – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna

Tid:

1.4.2019–30.11.2021

Finansiär:

  • Europeiska socialfond ESF. Projektet är en del av ESF-helheten Relevant handledning.
  • Svenska kulturfonden

Projektägare:

JAMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu

Budget:

354 933 euro

Övriga projektparter:

  • HAMK Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Åbo Akademi
  • Diakonia-ammattikorkeakoulu

Åbo Akademis del av budgeten:

60 890 euro (17%)

Samarbetsparter:

  • TESSU2 – Mot genuin sektorövergripande samverkan och handledningskompetens i Navigatorerna
  • Kohtaamo
  • URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa

Projektets syfte är att utveckla Navigatorpersonalens mångkulturella kunnande och vägledningskompetens.

OSMO2 stärker de lokala och regionala Navigatorernas förmåga att betjäna kunder med invandrarbakgrund genom att erbjuda kompetenshöjande insatser, utbildningar och handledningar behovsbaserat och med kunden i fokus. Utbildningar och övriga kompetenshöjande insatser genomförs delvis webbaserat och i samarbete med andra projekt som TESSU2- och URAA!. Projektet utarbetar en handbok för mångkulturell handledning.

OSMO2 är fortsättning på projektet OSMO – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna (1.8.2016-28.2.2019).

Vad är Navigatorn?

Navigator-serviceformen introducerades år 2015 som en del av förverkligandet av ungdomsgarantin. Det finns för närvarande ca 70 Navigatorer runt om i landet (2019). De lokala och regionala lågtröskelservicepunkterna ska erbjuda unga under 30 år information, rådgivning och vägledning i sociala och utbildnings- och arbetsrelaterade frågor mångprofessionellt från en och samma lucka. Navigatorer har även unga med invandrarbakgrund bland sina kunder och denna kundgrupp har vuxit även på de orter där invandringen varit liten.


Tillbaka till projektsidan

Kontakta oss

Satu Laitila

Planerare 

Centret för livslångt lärande

satu.laitila@abo.fi

Tfn +358 469201968