Skriv här det du söker efter!

OSMO2 – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna

OSMO2 – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna

Tid

1.4.2019–30.11.2021

Projektägare

JAMK, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu

Övriga projektparter

 • HAMK Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Åbo Akademi
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Samarbetsparter

 • TESSU2 – Mot genuin sektorövergripande samverkan och handledningskompetens i Navigatorerna
 • Kohtaamo
 • URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa
 • Finansiär

 • Europeiska socialfond ESF. Projektet är en del av ESF-helheten Relevant handledning.
 • Svenska kulturfonden
 • Budget

  354 933 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  60 890 euro (17%)

  Projektets syfte är att utveckla Navigatorpersonalens mångkulturella kunnande och vägledningskompetens.

  OSMO2 stärker de lokala och regionala Navigatorernas förmåga att betjäna kunder med invandrarbakgrund genom att erbjuda kompetenshöjande insatser, utbildningar och handledningar behovsbaserat och med kunden i fokus. Utbildningar och övriga kompetenshöjande insatser genomförs delvis webbaserat och i samarbete med andra projekt som TESSU2- och URAA!. Projektet utarbetar en handbok för mångkulturell handledning.

  OSMO2 är fortsättning på projektet OSMO – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna (1.8.2016-28.2.2019).

  Vad är Navigatorn?

  Navigator-serviceformen introducerades år 2015 som en del av förverkligandet av ungdomsgarantin. Det finns för närvarande ca 70 Navigatorer runt om i landet (2019). De lokala och regionala lågtröskelservicepunkterna ska erbjuda unga under 30 år information, rådgivning och vägledning i sociala och utbildnings- och arbetsrelaterade frågor mångprofessionellt från en och samma lucka. Navigatorer har även unga med invandrarbakgrund bland sina kunder och denna kundgrupp har vuxit även på de orter där invandringen varit liten.


  Inom projektet har det skapats en svenskspråkig verktygsback inom mångkulturell handledning. Den finns tillgänglig på JAMK:s webbplats: Svenskspråkig verktygsback – Jamk – Avoimet oppimateriaalit


  Tillbaka till projektsidan

  Kontakta oss

  Satu Laitila

  Projektchef 

  Centret för livslångt lärande