Skriv här det du söker efter!

Bothnia Tutors

Bothnia Tutors

Time:

1.1.2018–30.6.2019

Coordinator/main contractor:

Vasa Övningsskola

Project partners/subcontractors:

 • Genomförs av Centret för livslångt lärande
 • Other partners:

 • Korsholms kommun
 • Korsnäs kommun
 • Kristinestads stad
 • Malax kommun
 • Närpes stad
 • Vasa stad
 • Vörå kommun
 • Financiers:

 • Utbildningsstyrelsen
 • Budget:

  46 000 euro

  Åbo Akademi University's share of the budget:

  46 000 euro (100%)

  Projektets målsättning är att Identifiera och sprida god praxis för tutorlärarverksamhet i skolorna gällande utveckling av tutorlärarverksamheten, kompanjonlärarskap, elevernas delaktighet, elevernas tutorlärarskap och mångsidiga arbetssätt med hjälp av digitaliseringen. Projektet leds av en styrgrupp bestående av bildningdirektörer från de olika kommunerna samt av en utvecklingsgrupp bestående av två koordinatorer och tutorlärrarrepresentanter från varje kommun.

   

  Kontakta oss

  John Henriksson

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande

  Jan Alin

  Lektor 

  som klasslärare

  VÖS grundutbildning

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier