Skriv här det du söker efter!

Bothnia Tutors

Bothnia Tutors

Tid:

1.1.2018–30.6.2019

Finansiär:

  • Utbildningsstyrelsen

Projektägare:

Vasa Övningsskola

Budget:

46 000 euro

Övriga projektparter:

  • Genomförs av Centret för livslångt lärande

Åbo Akademis del av budgeten:

46 000 euro (100%)

Samarbetsparter:

  • Korsholms kommun
  • Korsnäs kommun
  • Kristinestads stad
  • Malax kommun
  • Närpes stad
  • Vasa stad
  • Vörå kommun

Projektets målsättning är att Identifiera och sprida god praxis för tutorlärarverksamhet i skolorna gällande utveckling av tutorlärarverksamheten, kompanjonlärarskap, elevernas delaktighet, elevernas tutorlärarskap och mångsidiga arbetssätt med hjälp av digitaliseringen. Projektet leds av en styrgrupp bestående av bildningdirektörer från de olika kommunerna samt av en utvecklingsgrupp bestående av två koordinatorer och tutorlärrarrepresentanter från varje kommun.

 

Kontakta oss

John Henriksson

Utbildningsplanerare 

Centret för livslångt lärande

john.henriksson@abo.fi

Tfn +358 503312970

Jan Alin

Lektor 

som klasslärare

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

jan.alin@abo.fi