Skriv här det du söker efter!

Stig in! Astu sisään! Come in!

Stig in! Astu sisään! Come in!

Tid

1.2.2017–31.1.2020

Projektägare

Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

Övriga projektparter

 • Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
 • Folkhälsan Utbildning AB
 • Samarbetsparter

 • Migrationsinstitutet
 • Helsingfors universitet Utbildnings- och Utvecklingstjänster HY plus
 • Jyväskylä universitet
 • soveltavan kielentutkimuksen keskus
 • Tankesmedjan Fores
 • Nordens välfärdscenter
 • Skolverket i Sverige
 • Röda Korset
 • Finansiär

 • AMIF: Asyl- migrations- och integrationsfonden
 • Svenska Kulturfonden
 • Aktiastiftelsen i Vasa
 • Budget

  533 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  216 430 euro (41%)

   

  stig-in logo

  Ett samarbets- och integrationsprojekt, som i konferensformat för in aktuell forskning kring integration till alla de yrkesgrupper som arbetar med och för integrationsprocessen.

  Projektets målsättning är att bidra till ökad kunskap och kompetensutveckling bland personal och frivilliga inom såväl den offentliga som den privata och tredje sektorn, vilka arbetar med att hjälpa olika grupper av utsatta flyktingar. Projektet kommer att ge tillgång till aktuell nationell och internationell forskning samt praktiska verktyg och metoder. Detta förverkligas genom att under projektets gång runtom i Svenskfinland arrangerar tjugo konferenser vars innehåll fokuserar på flyktingar i behov av särskilt stöd: barn, kvinnor och äldre, personer traumatiserade av krig och våld samt personer som riskerar utanförskap. Inom projektverksamheten vill man också arbeta för att bygga upp nya nätverk samt samverka med redan existerande sådana. Som en del av projektet ingår uppbyggnad av en materialbank i form av en lättillgänglig webbsida: https://stiginastusisaan.com/ 

  Här hittar du projektets uppföljare: https://www.abo.fi/projekt/stig-in2-astu-sisaan2-come-in2/


  Tillbaka till projektsidan

  Kontakta oss

  Linda Ahlbäck

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande