Skriv här det du söker efter!

Stig in! Astu sisään! Come in!

Stig in!

Tid:

1.2.2017–31.1.2020

Finansiär:

 • AMIF: Asyl- migrations- och integrationsfonden
 • Svenska Kulturfonden
 • Aktiastiftelsen i Vasa

Projektägare:

Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

Budget:

533 000 euro

Övriga projektparter:

 • Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
 • Folkhälsan Utbildning AB

Åbo Akademis del av budgeten:

216 430 euro (41%)

Samarbetsparter:

 • Migrationsinstitutet
 • Helsingfors universitet Utbildnings- och Utvecklingstjänster HY plus
 • Jyväskylä universitet
 • soveltavan kielentutkimuksen keskus
 • Tankesmedjan Fores
 • Nordens välfärdscenter
 • Skolverket i Sverige
 • Röda Korset

 

stig-in logo

Ett samarbets- och integrationsprojekt, som i konferensformat för in aktuell forskning kring integration till alla de yrkesgrupper som arbetar med och för integrationsprocessen.

Projektets målsättning är att bidra till ökad kunskap och kompetensutveckling bland personal och frivilliga inom såväl den offentliga som den privata och tredje sektorn, vilka arbetar med att hjälpa olika grupper av utsatta flyktingar. Projektet kommer att ge tillgång till aktuell nationell och internationell forskning samt praktiska verktyg och metoder. Detta förverkligas genom att under projektets gång runtom i Svenskfinland arrangerar tjugo konferenser vars innehåll fokuserar på flyktingar i behov av särskilt stöd: barn, kvinnor och äldre, personer traumatiserade av krig och våld samt personer som riskerar utanförskap. Inom projektverksamheten vill man också arbeta för att bygga upp nya nätverk samt samverka med redan existerande sådana. Som en del av projektet ingår uppbyggnad av en materialbank i form av en lättillgänglig webbsida: https://stiginastusisaan.com/ 

Här hittar du projektets uppföljare: https://www.abo.fi/projekt/stig-in2-astu-sisaan2-come-in2/


Tillbaka till projektsidan

Kontakta oss

Linda Ahlbäck

Utbildningsplanerare 

Centret för livslångt lärande

linda.ahlback@abo.fi

Tfn +358 503833837