Skriv här det du söker efter!

Nationellt kompetenskluster inom gasbranschen och fördjupning av forskningen

Gas CoE

Tid:

1.1.2017–31.12.2018

Finansiär:

  • Österbottens Förbund
  • Vasa Stad
  • VASEK

Projektägare:

Åbo Akademi, Energitekniken vid fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) och Centret för livslångt lärande

Budget:

450 000 euro

Övriga projektparter:

  • Vasa universitet
  • Yrkeshögskolan Novia

Åbo Akademis del av budgeten:

250 490 euro (56%)

Projektets (Gas CoE) övergripande mål är att förstärka regionens gasrelaterade utbildnings-, utvecklings-, demonstrations- och forskningsverksamhet, speciellt inom områden som stöder industrins verksamhet för att verksamheten i regionen skall förstärkas till ett nationellt kompetenskluster inom gasbranschen.

Projektet är den första åtgärden av många som på sikt leder till uppbyggande av en unik FoUI miljö och –expertis i Vasaregionen. Efter projektet föreligger tillgång till en ny typ av infrastruktur som byggts upp i både Technobotnia och VEBIC, som står till förfogande för studerande, forskande-, undervisande och labbpersonal vid regionens samtliga högskolor och universitet samt regionens företag via de tjänster, expertis och utrustning som erbjuds.


Tillbaka till projektsidan

Kontakta oss

Margareta Björklund-Sänkiaho

Professor 

i energiteknik

Laboratoriet för energiteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

margareta.bjorklund-sankiaho@abo.fi

Tfn +358 505421079

Satu Laitila

Planerare 

Centret för livslångt lärande

satu.laitila@abo.fi

Tfn +358 469201968