Skriv här det du söker efter!

Nationellt kompetenskluster inom gasbranschen och fördjupning av forskningen

Nationellt kompetenskluster inom gasbranschen och fördjupning av forskningen

Tid

1.1.2017–31.12.2018

Projektägare

Åbo Akademi, Energitekniken vid fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) och Centret för livslångt lärande

Övriga projektparter

 • Vasa universitet
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Finansiär

 • Österbottens Förbund
 • Vasa Stad
 • VASEK
 • Budget

  450 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  250 490 euro (56%)

  Projektets (Gas CoE) övergripande mål är att förstärka regionens gasrelaterade utbildnings-, utvecklings-, demonstrations- och forskningsverksamhet, speciellt inom områden som stöder industrins verksamhet för att verksamheten i regionen skall förstärkas till ett nationellt kompetenskluster inom gasbranschen.

  Projektet är den första åtgärden av många som på sikt leder till uppbyggande av en unik FoUI miljö och –expertis i Vasaregionen. Efter projektet föreligger tillgång till en ny typ av infrastruktur som byggts upp i både Technobotnia och VEBIC, som står till förfogande för studerande, forskande-, undervisande och labbpersonal vid regionens samtliga högskolor och universitet samt regionens företag via de tjänster, expertis och utrustning som erbjuds.


  Tillbaka till projektsidan

  Kontakta oss

  Margareta Björklund-Sänkiaho

  Professor 

  i energiteknik

  Laboratoriet för energiteknik

  Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

  Satu Laitila

  Projektchef 

  Centret för livslångt lärande