Skriv här det du söker efter!

TESSU – Handledning tillsammans

TESSU – Handledning tillsammans

Tid

1.10.2015–30.9.2018

Projektägare

JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Övriga projektparter

 • HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Åbo Akademi (svensk handledning)
 • Samarbetsparter

 • KOHTAAMO (ESF) – projektet
 • OHTO – Ohjauksen tehostaminen opintopolku.fi – palvelua hyödyntämällä (ESR) – projektet
 • Koordinaatti – Utvecklingscenter för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete http://www.koordinaatti.fi/sv
 • Ohjaamojen tuki – ungas lågtröskelservice och branschövergripande nätverksarbetsutveckling i Södra Savolax – projektet
 • OSMO – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna – projektet
 • Finansiär

 • Projektet finansieras med medel ur Osuva ohjaus – helheten vilken är en del av undervisnings- och kulturministeriets nationella ESF åtgärdshelhet Relevant kunnande.
 • Budget

  1 070 384 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  69 651 euro (7%)

  tessu projekt logo

  TESSU stödjer utvecklingen av regionala och lokala Navigatorer. Projektet erbjuder skräddarsydda konsultationer och handledningar, genom vilka Navigatorernas serviceförmåga, samarbetskunnande och interprofessionella tillvägagångssätt stärks. Handledningarna genomförs till Navigatorernas personal och kring organisationernas ledning.

  Navigatorn är en servicepunkt som erbjuder lågtröskelservice för personer under 30 år. Verksamhetsmodellen bygger på Navigatorns tvärvetenskapliga kunskap, rådgivning, handledning och stöd samt olika myndigheters grundtjänster och breda samarbetsnätverk.

  TESSU finns till för Navigatorerna:

  • Konsultationer, sparring, facilitering och handledning till Navigatorerna och kringorganisationernas ledning
  • TESSU skräddarsyr tjänster till Navigatorerna utifrån de enskilda behoven (metod för genomförande, innehåll, längd, tidtabell)
  • Handledning även på svenska
  • Exempel på teman kan vara:

  – branschövergripande och yrkesövergripande samarbetskunskap inom informations-och rådgivningstjänsterna

  – Utveckling och underhåll av Peer learning och inre motivation inom Navigatorverksamheten

  – koordinering och ledning som Navigatorernas kvalitetsfaktorer inom kundarbetet

  Målsättningarna med TESSUs stöd är följande:

  • Att de informations- och rådgivningstjänster som Navigatorerna producerar är kundorienterade, inkluderande och smidiga
  • Aktörernas roller, kärnkunnandet och samarbetet har klarnat
  • Överlappande verksamhet gentemot kunderna har minskat medan meningsfullheten och produktiviteten har ökat

  Tillbaka till projektsidan

  Kontakta oss

  Satu Laitila

  Projektchef 

  Centret för livslångt lärande