Skriv här det du söker efter!

TESSU – Handledning tillsammans

TESSU

Tid:

1.10.2015–30.9.2018

Finansiär:

 • Projektet finansieras med medel ur Osuva ohjaus – helheten vilken är en del av undervisnings- och kulturministeriets nationella ESF åtgärdshelhet Relevant kunnande.

Projektägare:

JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Budget:

1 070 384 euro

Övriga projektparter:

 • HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Åbo Akademi (svensk handledning)

Åbo Akademis del av budgeten:

69 651 euro (7%)

Samarbetsparter:

 • KOHTAAMO (ESF) – projektet
 • OHTO – Ohjauksen tehostaminen opintopolku.fi – palvelua hyödyntämällä (ESR) – projektet
 • Koordinaatti – Utvecklingscenter för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete http://www.koordinaatti.fi/sv
 • Ohjaamojen tuki – ungas lågtröskelservice och branschövergripande nätverksarbetsutveckling i Södra Savolax – projektet
 • OSMO – Mångkulturellt kunnande till Navigatorerna - projektet

tessu projekt logoTESSU stödjer utvecklingen av regionala och lokala Navigatorer. Projektet erbjuder skräddarsydda konsultationer och handledningar, genom vilka Navigatorernas serviceförmåga, samarbetskunnande och interprofessionella tillvägagångssätt stärks. Handledningarna genomförs till Navigatorernas personal och kring organisationernas ledning.

Navigatorn är en servicepunkt som erbjuder lågtröskelservice för personer under 30 år. Verksamhetsmodellen bygger på Navigatorns tvärvetenskapliga kunskap, rådgivning, handledning och stöd samt olika myndigheters grundtjänster och breda samarbetsnätverk.

TESSU finns till för Navigatorerna:

 • Konsultationer, sparring, facilitering och handledning till Navigatorerna och kringorganisationernas ledning
 • TESSU skräddarsyr tjänster till Navigatorerna utifrån de enskilda behoven (metod för genomförande, innehåll, längd, tidtabell)
 • Handledning även på svenska
 • Exempel på teman kan vara:

– branschövergripande och yrkesövergripande samarbetskunskap inom informations-och rådgivningstjänsterna

– Utveckling och underhåll av Peer learning och inre motivation inom Navigatorverksamheten

– koordinering och ledning som Navigatorernas kvalitetsfaktorer inom kundarbetet

Målsättningarna med TESSUs stöd är följande:

 • Att de informations- och rådgivningstjänster som Navigatorerna producerar är kundorienterade, inkluderande och smidiga
 • Aktörernas roller, kärnkunnandet och samarbetet har klarnat
 • Överlappande verksamhet gentemot kunderna har minskat medan meningsfullheten och produktiviteten har ökat

Tillbaka till projektsidan

Kontakta oss

Satu Laitila

Planerare 

Centret för livslångt lärande

satu.laitila@abo.fi

Tfn +358 469201968