Skriv här det du söker efter!

Fortbildnings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs Svenska Samskola

Fortbildnings- och utvecklingsinsatser vid Björneborgs Svenska Samskola

Tid:

1.8.2017–31.12.2019

Finansiär:

  • Svenska kulturfonden i Björneborg

Projektägare:

Centret för livslångt lärande

Budget:

213 580 euro

Övriga projektparter:

  • Vasa övningsskola
  • Björneborgs svenska samskola
  • Barnträdgården i Björneborg
  • Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB)

Samarbetsparter:

  • FPV

Projektets syfte är att genom olika stödinsatser förstärka elever och studerandes skolspråk. Vidare avser projektet att stöda en organisationsutveckling som förstärker de svenska utbildningstjänsterna i Björneborg. För att säkerställa hållbarhet och kvalitet i insatserna knyts även forskning till utvecklingsprogrammet.

Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) i samarbete med Centret för livslångt lärande (CLL) har i samråd med Björneborgs svenska samskolas huvudman, ledning och lärare enats om att utarbeta och erbjuda ett interventionsprogram som kunde genomföras på skolan och riktas till olika stadier, från barnträdgården till gymnasiet. Programmet utvecklas i nära dialog med skolledning och lärare och olika insatser förväntas därmed vara väl förankrade i den verklighet som lärarna och daghemspersonal erfar.

Mer information om de olika delarna hittas här.

Kontakta oss

Camilla Forsberg

Fortbildningschef

camilla.forsberg@abo.fi

Tfn +358 504115745

Torbjörn Sandén

Direktör

torbjorn.sanden@abo.fi

Tfn +358 505244928