Skriv här det du söker efter!

Gas CoE: International Networking Initiative

Gas CoE: International Networking Initiative

Tid

1.8.2018–31.3.2019

Projektägare

Åbo Akademi, Energitekniken vid fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) och Centret för livslångt lärande (CLL)

Övriga projektparter

 • Vasa universitet
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Samarbetsparter

 • Projektet genomförs parallellt med AIKO Gas CoE – Nationellt kompetenskluster inom gasbranschen och fördjupning av forskningen
 • Finansiär

 • Österbottens Förbund
 • Budget

  29 636 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  13 758 euro (46%)

  Projektet är ett steg i ledet att stärka Vasaregionens kompetenskluster inom gasbranschen, genom förstärkt FoU-samverkan internationellt.

  Målsättningen med projektet är att stimulera och utveckla högskolornas förmåga till internationalisering genom att nya forsknings- och utbildningsnätverk etableras. Syftet är att etablera internationella samarbeten med strategiskt intressanta forskningslaboratorium inom gasbranschen. Projektet är en åtgärd av många, med vilken regionens högskolor utvecklar gränsöverskridande utbildnings- och forskningssamarbeten, som tillför nya plattformar för en mera integrerad och systematisk samverkan internationellt. Projektet har betydelse för uppbyggnaden av kunskapsprojekt inom gasvetenskapens område även på lång sikt. Vid avslutat projekt finns strategiskt viktiga internationellt etablerade FoU-samarbeten inom gasteknologiutveckling och –vetenskap samt en ökad beredskap att utföra FoUI-verksamhet i ett samspel med sikte på innovation.


  Tillbaka till projektsidan

  Kontakta oss

  Satu Laitila

  Projektchef 

  Centret för livslångt lärande