Skriv här det du söker efter!

Learning Hub Meteoria

Learning Hub Meteoria

Tid

1.4.2024–28.2.2026

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Sundom Bygdeförening rf
 • Finansiär

 • Svenska kulturfonden
 • NTM-centralen i Österbotten
 • Budget

  120 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  92 295 euro (77%)

  Målsättningarna är att dels stärka kunskaper kring hållbarhet, dels främja lärandet och framtidsfärdigheter hos besökare. Genom att åskådliggöra och förståeliggöra de förnybara energikällor som finns på området samt visualisera möjligheter om självförsörjning, ökar besökarens kunskaper om klimatförändringens effekter, naturvetenskap och hållbar energiproduktion.

  Kontakta oss

  Camilla Stenbäck

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande

  Satu Laitila

  Projektchef 

  Centret för livslångt lärande
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal