St Olav Waterway

Tid:

1.9.2016–30.11.2019

Finansiär:

  • Central Baltic programme
  • Egentliga Finlands förbund
  • Ålands landskapsregering

Projektägare:

Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

Budget:

1 522 133 euro

Övriga projektparter:

  • Pargas stad
  • Yrkeshögskolan Novia
  • föreningen Franciscus på Kökar
  • Sottunga kommun
  • Pilgrimstid i Sverige
  • Östhammar och Söderhamns kommuner

Åbo Akademis del av budgeten:

309 896 euro (20%)

Logo

 

Projektets målsättning är att skapa en ny Sankt Olof pilgrimsled från Åbo över den västra åboländska skärgården, Kökar, Sottunga och fasta Åland till Grisslehamn där leden så småningom förenas med den befintliga Helgonleden.

Projektbeskrivning:

Vandring är en växande trend globalt sett, och bl.a. till Santiago de Compostela vandrar årligen nästan 300.000 pilgrimer. I Norden har det redan länge funnits Sankt Olofsleder, men inte i Finland eller på Åland. När den nya leden som startar i Åbo och slutar i Trondheim är klar blir den ca 1200 km lång, varav över 600 km är ny led.

Verksamheten inleddes hösten 2016 med ett  inledningsseminarium i Skärgårdscentrum Korpoström och efter det har många välbesökta möten med företagare och invånare invid leden ordnats i alla medverkande regioner, media har informerats, testvandringar och testseglingar har arrangerats, kontakter med andra relevanta projekt har utvecklats, benchmarking har gjorts gällande andra liknande leder i Norden och Europa, kontakter med turistorganisationer har etablerats. Researrangörer, filmare, fotografer, konstnärer och författare har visat intresse för att skapa något nytt i fråga om pilgrimsvandring.  Mycket användbart material har utarbetats (marknadsföringsmaterial, filmer, foton, poddar). Fotograf Stefan Bremer har bidragit med över 80 bilder från försommarens testsegling för projektet att använda. Den positiva mediala uppmärksamheten har varit stor.

Hösten 2017 har leden kunnat ritas ut på kartan och informationen om kyrkor, kapell och historiska platser nära rutten samlas in.

Certifieringen och märkningen av leden sker med det norska mönsterskyddade märket som man får använda efter godkännande av styrelsen för Europeiska kulturvägen ”Route of Saint Olav Ways in Norway, Sweden and Denmark”. Certifieringen beräknas vara klar i början av 2018 och märkningen av leden tar vid våren 2018. Det går att vandra olika delar av rutten redan 2018, men invigningen är planerad till maj 2019.

Åbo Akademis pressmeddelande 11.12.2018: St Olav Waterway-pilgrimsleden är nu certifierad

Kontakt:

Nina Söderlund
Nina Söderlund

Söderlund, Nina

PM, projektkoordinator, utb.planerare
Ordförande för Skärgårdsinstitutets ledningsgrupp
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+35850 527 8180
nina.soderlund(a)abo.fi

 

Projektets webbsida: http://www.st-olav.com/


Tillbaka till projektsidan