Skriv här det du söker efter!

St Olav Waterway

St Olav Waterway

Tid

1.9.2016–31.3.2020

Projektägare

Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande

Övriga projektparter

 • Pargas stad
 • Yrkeshögskolan Novia
 • föreningen Franciscus på Kökar
 • Sottunga kommun
 • Pilgrimstid i Sverige
 • Östhammar och Söderhamns kommuner
 • Finansiär

 • Central Baltic programme
 • Egentliga Finlands förbund
 • Ålands landskapsregering
 • Budget

  1 514 854 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  297 897 euro (20%)

  Logo

   

  Projektets målsättning är att skapa en ny Sankt Olof pilgrimsled från Åbo över den västra åboländska skärgården, Kökar, Sottunga och fasta Åland till Grisslehamn, där leden delar sig i en vattenväg till sjöss och en led på land som har fått namnet Vikingaleden. Dessa förenas så småningom med de befintliga lederna Helgonleden och Stråsjöleden, som har Trondheim som slutpunkt.

  Projektbeskrivning:

  Vandring är en växande trend globalt sett, och bl.a. till Santiago de Compostela vandrar årligen nästan 300.000 pilgrimer. I Norden har det redan länge funnits Sankt Olofsleder, men inte i Finland eller på Åland. När den nya leden som startar i Åbo och slutar i Trondheim är klar blir den ca 1200 km lång, varav över 600 km är ny led.

  Verksamheten inleddes hösten 2016 med ett  inledningsseminarium i Skärgårdscentrum Korpoström och efter det har många välbesökta möten med företagare och invånare invid leden ordnats i alla medverkande regioner, media har informerats, testvandringar och testseglingar har arrangerats, kontakter med andra relevanta projekt har utvecklats, benchmarking har gjorts gällande andra liknande leder i Norden och Europa, kontakter med turistorganisationer har etablerats. Researrangörer, filmare, fotografer, konstnärer och författare har visat intresse för att skapa något nytt i fråga om pilgrimsvandring.  Mycket användbart material har utarbetats (marknadsföringsmaterial, filmer, foton, poddar). Fotograf Stefan Bremer har bidragit med över 80 bilder från sommarens testsegling 2017 för projektet att använda. Den positiva mediala uppmärksamheten har varit stor.

  Leden har ritats ut på digitala kartor och informationen om kyrkor, kapell och historiska platser nära rutten har samlats in, samt översätts till finska och engelska. Ledens officiella namn är S:t Olofs sjöled – Pyhän Olavin merireitti – St Olav Waterway.

  Märkningen av leden sker med det norska mönsterskyddade märket som man får använda efter godkännande av Association for the Route of St. Olav Ways (ACSOW), i Trondheim. Den hett efterlängtade certifieringen erhölls 6.12 2018 och märkningen av leden påbörjades omedelbart. Invigningen av hela rutten sker i Åbo fredagen den 24 maj 2019 med ett internationellt seminarium och lördagen den 25 maj kl. 10 inleds invigningsvandringen vid Åbo domkyrka från Åbo till Trondheim. Allmänheten inbjuds att delta i lämpliga etapper: några timmar, dagar eller veckor. Information om invigningen och vandringens program kan hittas i februari 2019 här: www.stolavwaterway.com

  Åbo Akademis pressmeddelande 11.12.2018: St Olav Waterway-pilgrimsleden är nu certifierad

  Bild sidhuvudet: Stefan Bremer

  Kontakt:

  Nina Söderlund
  Nina Söderlund

  Söderlund, Nina

  PM, projektkoordinator, utbildningsplanerare
  Ordförande för Skärgårdsinstitutets ledningsgrupp
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +35850 527 8180
  nina.soderlund(a)abo.fi

   

  Projektets webbsida: www.stolavwaterway.com


  Tillbaka till projektsidan