Skriv här det du söker efter!

Professional Digital Leadership

Professional Digital Leadership

Tid

1.8.2022–31.12.2024

Projektägare

Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande och hälsovetenskaper

Övriga projektparter

 • Hanken Svenska Handelshögskolan Vasa
 • Yrkeshögskolan Novia- Institutionen för hälsa och välfärd
 • Finansiär

 • Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (JOTPA)
 • Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RFF)
 • Budget

  303 856 euro

  Kontinuerligt lärande

  Projektet är ett fortbildningsprojekt med målsättning att stärka social- och hälsovårdssektorns digitala verksamhetssätt och ledarnas digitala kompetens. Projektet förväntas dels svara mot nya kompetensbehov som uppstår som följd av nya digitala arbetssätt- och verktyg dels att utveckla och stärka social- och hälsovårdssektorns digitala serviceförmåga. Projektet är riktat till personer med expert- och ledarskapsuppgifter inom SOTE-sektorn i Svenskfinland.

  I projektet utvecklas och genomförs en flexibel, hybrid fortbildningshelhet (20 sp) för ledare och experter inom social och hälsovårdssektorn. Utbildningshelheten erbjuds nationellt. Fokus i utbildningen ligger på den digitala utvecklingen inom offentliga sektorn, på digital kompetens och stärkt förmåga att svara mot nya krav härstammande från nya serviceformer och digitala verksamhetssätt.

  Fortbildningen är avgiftsfri och består av 4 utbildningsmoduler á 5 sp (totalt 20 sp) där kurserna delas upp i mindre studiehelheter, som kan avläggas smidigt vid sidan om arbetet. Närmare information om fortbildningshelheten och tidtabell, via projektets hemsida.


  Fortbildningen finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets syfte är att befrämja utveckling av färdigheter hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft, samt snabbt reagera på och besvara oväntade omstruktureringar av arbetslivet. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet i samarbete med arbets- och näringsministeriet.

   


  Kontakta oss

  Satu Laitila

  Projektchef 

  Centret för livslångt lärande

  Ann-Sofie Silvennoinen

  Projektledare 

  Hälsovetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Madelene Orre

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande
  Till projektets webbsida