Skriv här det du söker efter!

Karriärvägledning för framtidens kunnande

Karriärvägledning för framtidens kunnande

Tid

1.8.2023–31.12.2024

Projektägare

Åbo Akademin (Centret för livslångt lärande), Jyväskylä yrkeshögskola

Samarbetsparter

 • Åbo Akademi (fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier)
 • Finansiär

 • KEHA-keskus
 • Karriärvägledning för framtidens kunnande är ett projekt som genomförs i samarbete mellan Åbo Akademi (centret för livslångt lärande och fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier) och Jyväskylä yrkeshögskola.

  Inom projektet ordnas fortbildning till de som arbetar inom karriärvägledning. Fortbildningens teman är grön omställning, arbete i digitala miljöer och jämställdhets- och inkluderingsvägledning. Kurserna arrangeras på svenska under våren 2024, och på finska under hösten 2023 av Jyväskylä yrkeshögskola. Läs mer om fortbildningen här: https://www.abo.fi/karriarvagledning-for-framtidens-kunnande/

   


  Logon för projektet "Karriärvägledning för framtidens kunnande"

  Kontakta oss

  Camilla Stenbäck

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande

  Kicki Häggblom

  Universitetslärare 

  i pedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida