Skriv här det du söker efter!

@geing Online Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre

@geing Online Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre

Tid

1.9.2017–31.12.2020

Projektägare

Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Umeå Universitet
 • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
 • Finansiär

 • Interreg Botnia-Atlantica 2014–2020-programmet
 • Österbottens Förbund
 • Regionförbundet Västerbottens län
 • Högskolestiftelsen i Österbotten samt stödmottagarna
 • Budget

  861 541 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  383 701 euro (45%)

  Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre.

  Projektet utvecklar och utvärderar en specialanpassad applikation (för pekdator/tablet) – med fokus på främjande av meningsfulla sociala aktiviteter bland äldre i Botniaregionen. Den planerade applikationen ska stöda hemmaboende äldre personers möjligheter till upprätthållande av sociala nätverk, relationer och aktiviteter. Vid samskapande av applikationen vidareutvecklas och testas befintliga evidensbaserade prototyper i samarbete med slutanvändare och intressenter i tre kommuner i projektregionen. En open innovation approach med stark brukarmedverkan tillämpas genomgående i projektet från prototyp till färdigutvecklad produkt. Vid projektavslut kommer tre olika case presenteras, där olika anpassade varianter av den digitala lösningen har framtagits enligt de specifika behov och förutsättningar som identifierats i de olika kommunerna. Projektets målgrupp är aktörer inom fältet, bl.a. mindre till medelstora regionala företag som vid projektavslut kan införa den digitala lösningen i sitt produktsortiment. Regionala företag på bägge sidor om Kvarken kopplas även in i verksamheten under projekttiden.


  Kontakta oss

  Anna Forsman

  Äldre universitetslektor 

  i hälsovetenskaper

  Hälsovetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Johanna Nordmyr

  Universitetslektor 

  i vårdvetenskap

  Hälsovetenskaper

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier