Skriv här det du söker efter!

@geing Online Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre

@geing Online

Tid:

1.9.2017–31.12.2020

Finansiär:

  • Interreg Botnia-Atlantica 2014–2020-programmet
  • Österbottens Förbund
  • Regionförbundet Västerbottens län
  • Högskolestiftelsen i Österbotten samt stödmottagarna

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

861 541 euro

Övriga projektparter:

  • Umeå Universitet
  • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Åbo Akademis del av budgeten:

383 701 euro (45%)

Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre.

Projektet utvecklar och utvärderar en specialanpassad applikation (för pekdator/tablet) – med fokus på främjande av meningsfulla sociala aktiviteter bland äldre i Botniaregionen. Den planerade applikationen ska stöda hemmaboende äldre personers möjligheter till upprätthållande av sociala nätverk, relationer och aktiviteter. Vid samskapande av applikationen vidareutvecklas och testas befintliga evidensbaserade prototyper i samarbete med slutanvändare och intressenter i tre kommuner i projektregionen. En open innovation approach med stark brukarmedverkan tillämpas genomgående i projektet från prototyp till färdigutvecklad produkt. Vid projektavslut kommer tre olika case presenteras, där olika anpassade varianter av den digitala lösningen har framtagits enligt de specifika behov och förutsättningar som identifierats i de olika kommunerna. Projektets målgrupp är aktörer inom fältet, bl.a. mindre till medelstora regionala företag som vid projektavslut kan införa den digitala lösningen i sitt produktsortiment. Regionala företag på bägge sidor om Kvarken kopplas även in i verksamheten under projekttiden.

http://www.ageingonline.fi


Tillbaka till projektsidan

Kontakta oss

Anna Forsman

Akademilektor 

i hälsovetenskaper

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

anna.k.forsman@abo.fi

Tfn +358 469219726

Johanna Nordmyr

Universitetslärare 

i vårdvetenskap

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

johanna.nordmyr@abo.fi

Tfn +358 503397899