@geing Online Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre

@geing Online

Tid:

1.9.2017–31.8.2020

Finansiär:

  • Interreg Botnia-Atlantica 2014-2020 – programmet
  • Österbottens Förbund
  • Region Västerbotten

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

861 541 euro

Övriga projektparter:

  • Umeå Universitet
  • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Åbo Akademis del av budgeten:

383 701 euro (45%)

Inom projektet utvecklas en evidensbaserad applikation för surfplatta/tablet, riktad till hemmaboende äldre. Applikationen ska förebygga social isolering genom ökad tillgång till sociala aktiviteter och nätverk i regionen. Utvecklingen sker i nära samarbete mellan potentiella användare, forskare och  näringsliv. Målet är att utveckla gränsöverskridande kunskap om hur innovativa digitala tjänster möjliggör ett socialt aktivt liv på den äldre personens egna villkor.


Tillbaka till projektsidan

Kontakta oss

Anna Forsman

Akademilektor, 

i hälsovetenskaper

anna.k.forsman@abo.fi

Tfn +358 469219726

Johanna Nordmyr

Doktorand, 

i hälsovetenskaper

johanna.nordmyr@abo.fi

Satu Laitila

Planerare

satu.laitila@abo.fi

Tfn +358 469201968