Skriv här det du söker efter!

Cascade – Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation and Development

Cascade – Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation and Development

Tid

1.1.2019–30.6.2021

Projektägare

Egentliga Finlands Räddningsverk

Övriga projektparter

 • Union of the Baltic Cities – Sustainable Cities Commission
 • Main School of Fire Service Warszawa (Polen)
 • Hamburg Fire and Emergency Service Academy (Tyskland)
 • Council of Baltic Sea States – Östersjörådet
 • Stockholm Environmental Institute Tallinn (Estland)
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Karlstad (Sverige)
 • Frederiksborg Fire and Rescue Service Frederikssund (Danmark)
 • Union of the Baltic Cities – Safe Cities Commission c/o City of Liepaja (Lettland)
 • Åbo Akademi/ Centret för livslångt lärande / Baltic University Programme
 • Finansiär

 • ECHO-DG (European Commission European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations)
 • Budget

  867 028 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  65 809 euro (8%)

  Cascade handlar om riskhantering och beredskapsarbete till följd av klimatförändring. Projektet berör tätorter i Östersjöområdet.

  Målsättningen med Cascade är att stärka kunskapsnivån kring risker orsakade av klimatförändring i tätorter inom Östersjöområdet. Tyngdpunkten är att öka förmågan till praktisk riskhantering. Projektet vill skapa en kaskadeffekt genom att fokusera på förmän inom brand- och räddningsväsendet enligt principen ”training the trainer”. Cascade vill öka medvetenheten kring indikatorer kopplade till FN:s Sendairamverk (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030, med syfte att minska riskerna och konsekvenserna av olyckor och katastrofer) och utmaningar kring risker orsakade av klimatet för både lokala aktörer och nationella beredskapstjänster. Ytterligare vill projektet koppla samman yrkesutövare inom beredskapstjänst med experter på högskolor och beslutsfattare för att vidga lärprocesserna för bägge parter. Projektet ges stöd och synlighet genom samarbete med nationella myndigheter och internationella instanser.

  Cascade kommer att utveckla en metodik kring riskbedömning för klimatförändring i urbana miljöer inom Östersjöregionen. Aktiviteterna som projektet utvecklar är praktiska utbildningar kring riskbedömning och -hantering. Målgrupperna är lokala beslutsfattare, infrastukturplanerare och -utvecklare, räddningstjänster etc. För frågor kring riskstyrning kommer projektet att ordna politiska dialoger som täcker olika nivåer av beslutsfattande, från lokal till regional och internationell nivå.

  Cascade är ett nyskapande projekt, eftersom liknande inte funnits inom Östersjöområdet från tidigare. Det kunnande som projektet planerar att ta fram saknas i nuläge. Cascade behandlar riskstyrning på olika beslutsnivåer och inom ett stort nätverk från lokal till internationell nivå. Riskhanteringen greppas så väl övergripande som på ett konkret och praktiskt plan.

  Cascade-projektets webbplats.

  BUP/CLL/ÅA:s roll i projektet är att ge varaktighet åt resultaten och materialen som tas fram. Detta kommer att resultera i ett kursupplägg på högskolenivå, öppet tillgängligt på Baltic University Programmes (BUP) webbplats (https://www.balticuniv.uu.se/).

   

  Projektet Cascade har utsetts till ett så kallat flaggskeppsprojekt för EU:s Östersjöstrategi, det vill säga ett projekt som bidrar till genomförandet av strategins mål (Flagship of EU Strategy for the Baltic Sea Region).

   

   

  Kontakt:

  Cecilia Lundberg
  Cecilia Lundberg

  Lundberg, Cecilia

  FD, utbildningsplanerare
  Samverkan och hållbar utveckling
  Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
  +3582 215 4950
  cecilia.lundberg(a)abo.fi

  Tillbaka till projektsidan