Arbetsplatspsykologi

Ändamålet är att förmedla grundläggande kunskap om de sociala relationerna på en arbetsplats, hur en arbetsplats fungerar optimalt under ett gott ledarskap och hur man löser konflikter på ett konstruktivt sätt, men även hur psykologiska faktorer kan inverka negativt och ge upphov till arbetsplatsmobbning och utmattningssyndrom. Grunderna i organisationspsykologi presenteras också. Studierna lämpar sig för psykologer, utvecklingspsykologer, ekonomer, administratörer samt övriga intresserade.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Nyland

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet http://www.hangosommaruni.fi/
Kursort: Helsingfors, G18

ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP)- GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Utmattningssyndrom, 5 sp
Tidpunkt: 9-10.2, 9-10.3.2018
Lärare: Arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

► Arrangör: Västra Nylands Folkhögskola http://www.vnf.fi/

ENSKILD KURS I ARBETSPLATSPSYKOLOGI

Arbetsplatsmobbning, 5 sp
Tidpunkt: 2-3.3, 23-24.3.2018
Lärare: Arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

Åland

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan http://www.ha.ax/open

ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Konflikthantering, 5 sp
Tidpunkt: 9.1, 6.2, 7.3, 27.3.2018
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin

Utmattningssyndrom, 5 sp
Tidpunkt: 3.4, 24.4, 8.5, 29.5.2018
Lärare: PeM Carola Lindholm-Gerlin

Österbotten

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

ARBETSPLATSPSYKOLOGI (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Organisationspsykologi, 5 sp
Tidpunkt: 18-19.1, 25-26.1.2018
Lärare: PhD Jessica Hemberg
Till anmälan

Ledarskap I, 5 sp
Tidpunkt: 2-3.2, 9-10.2.2018
Lärare: PM Janina Björk
Till anmälan

Ledarskap II, 5 sp
Tidpunkt: 9-10.3, 23-24.3.2018
Lärare: PM Janina Björk
Till anmälan

Arbetsplatsmobbning, 5 sp
Tidpunkt: 6-7.4, 13-14.4.2018
Lärare: Psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg
Till anmälan

► Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab, Vörå http://www.campusnorrvalla.fi/utbildning/campus-uni/

ENSKILD KURS I ARBETSPLATSPSYKOLOGI

Konflikthantering, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2018
Lärare: Psykolog Bo Mellberg

► Arrangör: Mellersta Österbottens sommaruniversitet http://www.kpkesayliopisto.fi/index_files/svenska.htm

ENSKILDA KURSER I ARBETSPLATSPSYKOLOGI

Arbetsplatsmobbning, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2018
Lärare: Psykolog Bo Mellberg

Organisationspsykologi, 5 sp
Tidpunkt: 13-15.4.2018
Lärare: PhD Jessica Hemberg


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet