Religionsvetenskap

Religioner påverkar våra tankesätt i etiska och moraliska frågor och präglar därmed våra samhällen och möten mellan olika människor och kulturer. Som religionsvetenskapsstuderande studerar du icke-kristna religioner men lär dig också förstå kristna kulturer och traditioner ur ett vetenskapligt perspektiv, liksom även sekulära och ateistiska förhållningssätt. Religionsvetenskapen behandlar religion i både historia och nutid med flera infallvinkar: det rent historiska, det jämförande, det religionspsykologiska, det religionssociologiska, det religionsantropologiska och det religionspedagogiska studiet. Till detta kan ytterligare vissa teman, såsom samspelet mellan religion och media, eller religion och genus, läggas till. I dina studier lär du dig om grundbegreppen och förhållningssätten i olika religiösa traditioner, hur religionerna praktiseras och om deras synsätt och heliga texter. Du får även inblick i samtida religiösa rörelser och strömningar som har betydelse idag.

Artikel: Religion lever kvar i det moderna samhället

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Hela landet

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER (25 sp)

@ Introduktion till religionsvetenskapen, 5 sp
Tidpunkt: 22.1-26.3 (nätkurs)
Lärare: FM Tommy Ramstedt
Sista anmälningsdag: 8.1.2018 Till anmälan


Pian Åkerlund
Pian Åkerlund

Åkerlund, Pian

FM, psykolog, utbildningsplanerare
Interkulturell kommunikation, kulturanalys, litteraturvetenskap, logopedi, psykologi, religionsvetenskap, svenska språket
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4723
pian.akerlund(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet