Samhällslära

Samhällslära för ämneslärare omfattar 60 sp och ger behörighet att undervisa i samhällslära i den grundläggande utbildningen eller i samhällslära som andra undervisningsämne i gymnasiet. För att kunna undervisa i samhällslära som första undervisningsämne i gymnasiet bör den studerande avlägga ytterligare 60 sp i samhällslära, d.v.s. totalt 120 sp.

För att vara behörig lärare bör du ha en högre högskoleexamen, ha avlagt erforderliga studier i pedagogik (60 sp) samt ha ett andra undervisningsämne.

Samhällslära kan läsas som biämne i examen endast av de studerande som är antagna till och som studerar inom ämneslärarutbildningen. Övriga studerande kan få behörigheten i samhällslära (motsvarighetsintyg) genom att i examen eller utanför examen avlägga de kurser som ingår i samhällslära.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Hela landet

Arrangör: CLL/öppna universitetet

@Introduktion till genusvetenskap, 5 sp
Tidpunkt: 12.2-15.4.2018  (nätkurs)
Lärare: FD Ann-Charlotte Palmgren
Anmälan: senast den 5.2.2018 https://web.abo.fi/fc/anmalningsdb/

@Grundkurs i nationalekonomi, 5 sp (mikro)
Tidpunkt: start i januari 2018 (nätkurs)
Lärare: enligt examinators anvisningar
Sista anmälningsdag en vecka innan kursstart https://web.abo.fi/fc/anmalningsdb/

Hela landet

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet http://www.vaasankesayliopisto.fi/start/

@Kommunalpolitik  I, 5 sp
Tidpunkt: 13.3 – 2.5.2018 (nätkurs med distansföreläsning)
Lärare: PM Håkan Hemberg

Nyland

► Arrangör: Borgå Folkakademi http://www.akan.fi/

Internationell politik, 5 sp
Tidpunkt: våren 2018
Lärare: PM Jonas Häggblom


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet