Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Ämnet tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter med tyngdpunkt på en humanistisk infallsvinkel. Målsättningen med helheten är att ge större beredskap att arbeta med människor, samt att på olika sätt förstå den komplexitet som är förknippad med kulturmöten och kommunikation.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare Pian Åkerlund
pian.akerlund@abo.fi, 02 215 4723

Kursutbud våren 2018

Hela landet

Arrangör: CLL/öppna universitetet

SELF STUDY COURSES ON MOODLE

  • @Introduction to Intercultural Communication, 5 cr.
  • @Intercultural Encounters and Cross-cultural Psychology, 5 cr.
  • @The Conceptual History of Multiculturalism, 5 cr.
  • @Culture, Peace and Conflict, 5 cr.
  • @Intercultural Communication – Critical Perspectives, 5 cr.
  • @Kulturmöten och religionsdialog, 5 sp.

Registration: adult students registration to Pian Åkerlund, pian.akerlund@abo.fi


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss