Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Ämnet tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter med tyngdpunkt på en humanistisk infallsvinkel. Målsättningen med helheten är att ge större beredskap att arbeta med människor, samt att på olika sätt förstå den komplexitet som är förknippad med kulturmöten och kommunikation.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Hela landet

Arrangör: CLL/öppna universitetet

SELF STUDY COURSES ON MOODLE

  • @Introduction to Intercultural Communication, 5 cr.
  • @Intercultural Encounters and Cross-cultural Psychology, 5 cr.
  • @The Conceptual History of Multiculturalism, 5 cr.
  • @Culture, Peace and Conflict, 5 cr.
  • @Intercultural Communication – Critical Perspectives, 5 cr.
  • @Kulturmöten och religionsdialog, 5 sp.

Registration: adult students registration to Pian Åkerlund, pian.akerlund@abo.fi


Pian Åkerlund
Pian Åkerlund

Åkerlund, Pian

FM, psykolog, utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4723
pian.akerlund(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet