Ungdomsvetenskap

Ungdomsvetenskap

Ungdomsvetenskap är en mångvetenskaplig studiehelhet som behandlar ungdom och ungdomsfrågor ur socialvetenskaplig, hälsovetenskaplig och pedagogisk synvinkel. Ungdomsvetenskap ger kunskap om ungdomars livsvillkor i dagens samhälle och hur man förbättrar dessa.

Kursbeskrivningar, grundstudier (pdf)

Kursbeskrivningar, ämnesstudier (pdf)

Planerare Terese Ahlström
terese.ahlstrom@abo.fi, 06-324 7478

Kursutbud våren 2018

Åland

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

ENSKILD KURS I UNGDOMSVETENSKAP

Hälsofrämjande bland unga, 5 sp
Tidpunkt: 9-10.2, 6.4.2018
Lärare: HvD Linda Nyholm

Österbotten

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

UNGDOMSVETENSKAP (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Delaktighet och politiskt intresse bland unga, 5 sp
Tidpunkt: 23.1, 30.1, 6.2, 13.2.2018
Lärare: PM Thomas Karv
Till anmälan

Ungdomskulturer och medieanvändning, 5 sp
Tidpunkt: 15-16.3, 6-7.4.2018
Lärare: PD Camilla Granholm
Till anmälan

Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik, 5 sp
Tidpunkt: 12-13.4, 20-21.4.2018
Lärare: FL Lilian Rönnqvist
Till anmälan

Unga med risk för marginalisering, 5 sp /Framflyttad!
Tidpunkt: 7-8.2, 21-22.2.2018
Lärare: PeM Johanna Mickos
Till anmälan

ENSKILDA KURSER I UNGDOMSVETENSKAP

Stödinsatser för barn och unga i skolan, 5 sp
Tidpunkt: 10.1, 12-13.1, 16.1.2018
Lärare: PeM Maria Löfqvist-Håkans
Till anmälan

Socialt arbete bland unga, 5 sp
Tidpunkt: 16-17.2, 2-3.3. 2018
Lärare: PD Camilla Granholm
Till anmälan

► Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab, Vörå

ENSKILD KURS I UNGDOMSVETENSKAP

Unga med risk för marginalisering, 5 sp
Tidpunkt: 9-10.3, 23-24.3.2018
Lärare: PeM Johanna Mickos

► Arrangör: Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad

UNGDOMSVETENSKAP (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Konsten att samtala – grundläggande samtalsmetodik, 5 sp
Tidpunkt: 15-18.1.2018
Lärare: socialpsykolog Anita Andsten

Ungdomars psykiska hälsa, 5 sp
Tidpunkt: 14.2, 21.2, 7.3, 14.3.2018
Lärare: speciallärare Heikki Kurkiala


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss