Skolpsykologi

Ändamålet är att ge mångsidig psykologisk kunskap om skolan som social miljö, och även som en mångkulturell sådan. De studerande lär sig också om orsaker till mobbning, om mobbningsprocessen, samt om prevention och intervention. Olika typer av interventionsprogram mot mobbning tas upp liksom hur väl de fungerar. Blocket strävar vidare till att ge en inblick i hur man kan träna barns sociala färdigheter i skolmiljö. Alkohol- och narkotikamissbruk hos ungdomar ingår även, liksom kunskap om ungdomars psykosexuella beteende.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Österbotten

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

SKOLPSYKOLOGI (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Träning av sociala färdigheter hos barn, 5 sp
Tidpunkt: 19-20.1, 16-17.2.2018
Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi
Till anmälan

Missbrukarproblematik, 5 sp
Tidpunkt: 15-17.3.2018
Lärare: socionom YH Kaj-Mikael Wredlund
Till anmälan

Sexualkunskap, 5 sp
Tidpunkt: 19-21.4.2018
Lärare: Sexualrådgivare Suss Åhman
Till anmälan


Pernilla Rauma
Pernilla Rauma

Rauma, Pernilla

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7148, +35850 383 4010
pernilla.rauma(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet