Skolpsykologi

Skolpsykologi

Skolpsykologi hör till den tillämpade psykologin och fokuserar på fem delkurser. Studierna lämpar sig för utvecklingspsykologer, pedagoger, lärarstuderande, men även för andra intresserade.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare Pernilla Rauma
pernilla.rauma@abo.fi, 06-324 7148

Kursutbud våren 2018

Österbotten

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

SKOLPSYKOLOGI (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Träning av sociala färdigheter hos barn, 5 sp
Tidpunkt: 19-20.1, 16-17.2.2018
Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi
Till anmälan

Missbrukarproblematik, 5 sp
Tidpunkt: 15-17.3.2018
Lärare: socionom YH Kaj-Mikael Wredlund
Till anmälan

Sexualkunskap, 5 sp
Tidpunkt: 19-21.4.2018
Lärare: Sexualrådgivare Suss Åhman
Till anmälan


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss