Offentlig förvaltning

Offentlig förvaltning

Världen förändras i snabb takt och i nyheterna läser vi om de beslut våra politiker fattar för att försöka hantera förändringarna på bästa sätt. Innan ärendena når politikerna har tjänstemän granskat olika alternativ och formulerat förslag till beslut, och efter att besluten fattats är det tjänstemännen som verkställer besluten och följer upp dem. Du som studerar offentlig förvaltning lär dig om samspelet mellan medborgare, politik och förvaltning på olika nivåer, från kommuner till EU och inom olika sektorer. Genom studierna får du insikter i hur kommuner och statliga myndigheter leds och styrs, hur det offentliga och privata samverkar (exempelvis inom serviceproduktion) och vad som händer när reformer förändrar den regionala förvaltningen. Ämnet offentlig förvaltning ger svar på både orsakerna till och följderna av politiska beslut i samhället.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare Carina Gräsbeck
carina.grasbeck@abo.fi, 02-215 4644

Kursutbud våren 2018

Hela landet

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER 25 sp

@ Organisationsteori I, 5 sp
Tidpunkt: 9.1 – 6.3.2018  (nätkurs)
Lärare: PM Håkan Hemberg
Sista anmälningsdag är 10 dagar innan kursstart
Till anmälan

ÄMNESSTUDIER – ENSKILDA KURSER

@ Statsförvaltning, 10 sp
Tidpunkt: start 5.2.2018 (nätkurs)
Lärare: PL Siv Sandberg
Sista anmälningsdag är 10 dagar innan kursstart
Till anmälan

Hela landet

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet

GRUNDSTUDIER 25 sp

@Kommunalpolitik I, 5 sp
Tidpunkt: 13.3 – 2.5.2018 (nätkurs med videoföreläsning)
Lärare: PM Håkan Hemberg


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss