Hållbar utveckling

Hållbar utveckling berör alla och omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter, i lokalt och globalt perspektiv. Frågor som hur arbeta för hållbar framtid, hur öka förståelsen och kunnandet för hållbart utnyttjande av naturresurser, hållbar produktion och konsumtion, hållbart boende och transporter, socialt hållbarhet och välmående;  för att nämna några exempel.  Temat är ämnesmässigt gränsöverskridande och samarbete med olika sektorer i samhället behövs.
Globala perspektiv: 17 globala mål ( Sustainable Development Goals) för hållbar utveckling och Agenda 2030 för att uppnå målen 2030, antogs av världens ledare vid FNs möte i New York i September 2015.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Hela landet

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER (25 sp) /ÄMNESTUDIER/ENSKILDA KURSER
@Ekologisk hållbarhet, 5 sp
Tidpunkt: Inleds 31.1. 2018 (nätkurs, inga närstudier)
Lärare: FM Sinikka Suomalainen
Sista anmälningsdag 16.1.2018 (max 40, vuxenstuderande har förtur) Till anmälan

@Implications on Climate Change, 5 sp
Tidpunkt: 29.1 – 7.5.2018 (nätkurs, inga närstudier)
Lärare: FM Ea Blomqvist
Sista anmälningsdag/ Enrolments no later than 17.1.2018 to http://www.unipid.fi/en/courses/

Åbo

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

ENSKILD VALBAR KURS
A Sustainable Baltic Region, 5 sp
Tidpunkt: 24.1-4.4.2018 Wednesdays at 17.30-20.00
Lärare: doc. Egon Nordström
Enrolments no later than 10.1.2018, registration: Till anmälan


Sinikka Suomalainen

Suomalainen, Sinikka

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4870
sinikka.suomalainen(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet