Skriv här det du söker efter!

Info för Öpusamarbetsparter

Info för Öpusamarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparterBästa samarbetspart!

Här finns information om våra gemensamma öppna universitetskurser.

Samarbetsparterna är ett samarbetsnätverk med ett femtontal arrangörer bestående av arbetar- och medborgarinstitut, folkhögskolor och sommaruniversitet.

All information finns samlad i en samarbetsguide
Utskriftsvänlig samarbetsguide (pdf)

Aktuellt

 

Rektorsmejl utskickat 24.8.2020 (pdf)

Checklista för kursarrangemang (docx)

Undervisnings- och förhörsavgifter enligt Åbo Akademis timundervisningsarvoden 1.1.2015 (pdf)

Anhållan om kurser senast 10.1.2020

Träff för öppna universitetets samarbetsparter 2.12.2019

Åbo Akademis regler om fusk och plagiat

Mera information

Kontaktuppgifter till ämnesansvarige planerare finns i anslutning till respektive ämne.
Vid frågor kring gällande avtal och samarbete kan ni ta kontakt med utbildningschef Majlen Saarinen, tfn (02) 215 4500, e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Kontaktuppgifter till samarbetsparter

Uppdaterad 27.8.2020