Skriv här det du söker efter!

Info för Öpusamarbetsparter

Info för Öpusamarbetsparter

Bästa samarbetspart!

Här finns information om våra gemensamma öppna universitetskurser.

Samarbetsparterna är ett samarbetsnätverk bestående av arbetar- och medborgarinstitut, folkhögskolor och sommaruniversitet.

Länk till samarbetsguiden

Brev till samarbetsparterna hösten 2023.

 

Aktuellt

Anhållan om kurser för läsåret 2024-2025 lämnas in senast 18.12.2023.

Checklista för kursarrangemang (docx)

Undervisnings- och förhörsavgifter enligt Åbo Akademis timundervisningsarvoden 1.1.2022 (pdf)

Åbo Akademis regler om fusk och plagiat

Mera information

Kontaktuppgifter till ämnesansvarige planerare finns i anslutning till respektive ämne.
Vid frågor kring gällande avtal och samarbete kan ni ta kontakt med utbildningschef Majlen Saarinen, tfn (02) 215 4500, e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Kontaktuppgifter till samarbetsparter

Uppdaterad 27.11.2023