Skriv här det du söker efter!

Info för ÖPU-samarbetsparter

Info för ÖPU-samarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparterBästa samarbetspart!

Här finns information om våra gemensamma öppna universitetskurser.

Samarbetsparterna är ett samarbetsnätverk med ett femtontal arrangörer bestående av arbetar- och medborgarinstitut, folkhögskolor och sommaruniversitet.

All information finns samlad i en samarbetsguide
Utskriftsvänlig samarbetsguide (pdf)

Aktuellt

Anhållan om kurser senast 10.1.2020

Träff för öppna universitetets samarbetsparter 2.12.2019

Rektorsmejl utskickat 26.8.2019 (pdf)

Checklista för kursarrangemang (docx)

Undervisnings- och förhörsavgifter enligt Åbo Akademis timundervisningsarvoden 1.1.2015 (pdf)

Om samarbetet

Nationell strategi för de öppna universiteten 2014-2018 (pdf)

Åbo Akademis regler om fusk och plagiat

Mera information

Kontaktuppgifter till ämnesansvarige planerare finns i anslutning till respektive ämne.
Vid frågor kring gällande avtal och samarbete kan ni ta kontakt med utbildningschef Majlen Saarinen, tfn (02) 215 4500, e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Kontaktuppgifter till samarbetsparter

Uppdaterad 14.1.2020