Skriv här det du söker efter!

Info för Öpusamarbetsparter

Info för Öpusamarbetsparter

Öppna universitetets samarbetsparterBästa samarbetspart!

Här finns information om våra gemensamma öppna universitetskurser.

Samarbetsparterna är ett samarbetsnätverk med ett femtontal arrangörer bestående av arbetar- och medborgarinstitut, folkhögskolor och sommaruniversitet.

All information finns samlad i en samarbetsguide
Utskriftsvänlig samarbetsguide (pdf)

Aktuellt

Anhållan om kurser senast 15.12.2021

Rektorsmejl utskickat 19.8.2021 (pdf)

Checklista för kursarrangemang (docx)

Undervisnings- och förhörsavgifter enligt Åbo Akademis timundervisningsarvoden 1.1.2015 (pdf)

Träff för öppna universitetets samarbetsparter 2.12.2019

Åbo Akademis regler om fusk och plagiat

Mera information

Kontaktuppgifter till ämnesansvarige planerare finns i anslutning till respektive ämne.
Vid frågor kring gällande avtal och samarbete kan ni ta kontakt med utbildningschef Majlen Saarinen, tfn (02) 215 4500, e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Kontaktuppgifter till samarbetsparter

Uppdaterad 1.11.2021