Utvecklingspsykologi

Varje människas livscykel är unik och präglas av de utmaningar som vi möter i olika åldrar. Utvecklingspsykologin studerar människans utveckling, särskilt under barn- och ungdomsåren då utvecklingen är snabbast, men även i vuxen ålder och i ålderdomen. Genom studierna i utvecklingspsykologi lär du dig om de psykologiska mekanismer och lagbundenheter som bland annat styr barnets identitetsutveckling, förmågan att tillägna sig regler såsom moralregler, identitetsutvecklingen, valet av livspartner och förmågan att acceptera sitt eget utseende och åldrande. Du lär dig också om hur människor klarar av livskriser och vilka följder dessa kriser har både på individ- och samhällsnivån.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Åland

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

ENSKILD KURS I UTVECKLINGSPSYKOLOGI

Psykiska första hjälpen: Främjande av psykisk hälsa, 5 sp
Tidpunkt: 2.3, 17-18.3, 14-15.4, 28-29.4.2018
Lärare: PhD Anna Forsman, MSc Psychology Johanna Cresswell-Smith, socionom Ann-Charlott Rastas

Österbotten

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

ENSKILDA KURSER I UTVECKLINGSSPSYKOLOGI

Introduktion till motiverande samtal (MI), 5sp
Tidpunkt: 24.1, 31.1, 7.2, 14.2-15.2.2018
Lärare: PM, dipl. samtalsterapeut i psykosyntes Susanna Hemming
Till anmälan

Introduktion till barnpsykoterapi, 5 sp
Tidpunkt: 5.3, 8.3, 12.3, 15.3, 19.3, 22.3, 26.3.2018
Lärare: psykolog Laila Norrlund
Till anmälan

Introduktion till kognitiv beteendeterapi, 5 sp
Tidpunkt: 6-7.4, 20-21.4.2018
Lärare: PD Rasmus Isomaa
Till anmälan

► Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab, Vörå

ENSKILD KURS I UTVECKLINGSPSYKOLOGI

Ätstörningar, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2018
Lärare: PD Rasmus Isomaa


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet