Logopedi

Logopedi

Kommunikationsförmåga är viktigt för oss alla. De flesta av oss kommunicerar med tal men om talet inte fungerar kan man använda andra kommunikationssätt, som till exempel teckenspråk, bliss-språk eller tekniska hjälpmedel. Logopedin är ett vetenskapsområde som inbegriper olika kommunikationsfunktioner såsom röst, tal och språk, men det omfattar också ät- och sväljningsfunktioner. Logopedisk forskning undersöker störningar i dessa funktioner, behandlingen av störningarna och behandlingarnas effekt. Utbildningen ger dig kompetens att identifiera och behandla störningar i kommunikationsförmåga, tal, språk och röst hos barn och vuxna. Det kan exempelvis vara fråga om vuxna med röststörningar eller afasi eller barn med språkstörning eller stamning.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare Pian Åkerlund
pian.akerlund@abo.fi, 02 215 4723

Kursutbud våren 2018

Nyland

Arrangör: Helsingfors svenska arbis

GRUNDSTUDIER (25 sp)

Introduktion till beteendevetenskaplig forskning, 5 sp
Tidpunkt: 19-20.1 och 9-10.2 2018, fre 16.30-19.45, lör 10.00-16
Lärare: FD Susanna Simberg
Sista anmälningsdag: 12.1 2018


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss