Logopedi

Kommunikationsförmåga är viktigt för oss alla. De flesta av oss kommunicerar med tal men om talet inte fungerar kan man använda andra kommunikationssätt, som till exempel teckenspråk, bliss-språk eller tekniska hjälpmedel. Logopedin är ett vetenskapsområde som inbegriper olika kommunikationsfunktioner såsom röst, tal och språk, men det omfattar också ät- och sväljningsfunktioner. Logopedisk forskning undersöker störningar i dessa funktioner, behandlingen av störningarna och behandlingarnas effekt. Utbildningen ger dig kompetens att identifiera och behandla störningar i kommunikationsförmåga, tal, språk och röst hos barn och vuxna. Det kan exempelvis vara fråga om vuxna med röststörningar eller afasi eller barn med språkstörning eller stamning.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Nyland

Arrangör: Helsingfors svenska arbis

GRUNDSTUDIER (25 sp)

Introduktion till beteendevetenskaplig forskning, 5 sp
Tidpunkt: 19-20.1 och 9-10.2 2018, fre 16.30-19.45, lör 10.00-16
Lärare: FD Susanna Simberg
Sista anmälningsdag: 12.1 2018


Pian Åkerlund
Pian Åkerlund

Åkerlund, Pian

FM, psykolog, utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4723
pian.akerlund(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet logopedi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet