Skriv här det du söker efter!

Universitetsförvaltning

Universitetsförvaltning

Universitetsförvaltning är en modul på 20 sp, fyra kurser á 5 sp, som primärt är riktade till anställda inom universitet och högskolor och andra intresserade därav. Kurserna avser ge deltagarna färdigheter att bilda sig en djupare uppfattning om universitetets förvaltning, hur universiteten styrs, hur deras ekonomi fungerar, hur organiseringen påverkar verksamheten samt grunder i förvaltningsrätt.

Modulen innehåller fyra kurser: 

  • Universitetets förvaltning 5 sp
  • Universitetet som organisation 5 sp
  • Universitetets ekonomiska system 5 sp
  • Förvaltningsrätt 5 sp

Universitetets förvaltning (5 sp), självstudiekurs
Läs mera om kursen i studiehandboken
Tidpunkt: 1.8.2023–31.7.2024
Lärare: PD Linnéa Henriksson, professor Marko Joas
Anmälan 7.8.2023–15.6.2024. Vänligen meddela planeraren när du tänkt avlägga kursen

Universitetet som organisation (5 sp), självstudiekurs
Läs mera om kursen i studiehandboken
Tidpunkt: 1.8.2023–31.7.2024
Lärare: PD Linnéa Henriksson
Anmälan 7.8–15.6.2024. Vänligen meddela planeraren när du tänkt avlägga kursen

Universitetets ekonomiska system (5 sp), självstudiekurs
Läs mera om kursen i studiehandboken
Tidpunkt: 1.8.2023–31.7.2024
Lärare: PD Linnéa Henriksson
Anmälan 7.8–15.6.2024. Vänligen meddela planeraren när du tänkt avlägga kursen

Förvaltningsrätt (5 sp), nätkurs
Läs mera om kursen i studiehandboken
Tidpunkt: 27.3–17.5.2024
Lärare: PM Emil Oljemark
Anmälan 20.11.2023–20.3.2024

Anmäl dig till kurserna här!


Eija Laitinen.

Laitinen, Eija

Utbildningsplanerare
Rättsvetenskap
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+358 503084482
eija.laitinen(a)abo.fi