Skriv här det du söker efter!

Universitetsförvaltning

Universitetsförvaltning

Universitetsförvaltning är en modul på 20 sp, fyra kurser á 5 sp, som primärt är riktade till anställda inom universitet och högskolor och andra intresserade därav. Kurserna avser ge deltagarna färdigheter att bilda sig en djupare uppfattning om universitetets förvaltning, hur universiteten styrs, hur deras ekonomi fungerar, hur organiseringen påverkar verksamheten samt grunder i förvaltningsrätt.

Modulen innehåller fyra kurser: 

  • Universitetets förvaltning 5 sp
  • Universitetet som organisation 5 sp
  • Universitetets ekonomiska system 5 sp
  • Förvaltningsrätt 5 sp

För att läsa mera om bland annat kursinnehåll och -tider, klicka på rätt kursversion i Studiehandboken.

Universitetets förvaltning (5 sp), självstudiekurs.
Läs mera om kursinnehåll och -tider i studiehandboken.
Tidpunkt: 1.8.2023–31.7.2024.
Lärare: PD Linnéa Henriksson, professor Marko Joas.
Anmälan 7.8.2023–8.6.2024. Vänligen meddela planeraren när du tänkt avlägga kursen.

Universitetet som organisation (5 sp), självstudiekurs.
Läs mera om kursinnehåll och -tider i studiehandboken.
Tidpunkt: 1.8.2023–31.7.2024.
Lärare: PD Linnéa Henriksson.
Anmälan 7.8–8.6.2024. Vänligen meddela planeraren när du tänkt avlägga kursen.

Universitetets ekonomiska system (5 sp), självstudiekurs.
Läs mera om kursinnehåll och -tider i studiehandboken.
Tidpunkt: 1.8.2023–31.7.2024.
Lärare: PD Linnéa Henriksson.
Anmälan 7.8–8.6.2024. Vänligen meddela planeraren när du tänkt avlägga kursen.

Förvaltningsrätt (5 sp), nätkurs.
Läs mera om kursinnehåll och -tider i studiehandboken.
Tidpunkt: 27.3–17.5.2024.
Lärare: PM Emil Oljemark.
Anmälan 20.11.2023–20.3.2024.

Anmäl dig till kurserna här!


Emil Oljemark

Oljemark, Emil

Utbildningsplanerare
Rättsvetenskap
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4300
emil.oljemark(a)abo.fi