Hälsokunskap

Livsstilsrelaterade hälsoproblem och den psykiska ohälsan utgör nutidens och framtidens stora folkhälsoutmaningar i Finland. Du som studerar hälsokunskap blir bekant med olika hälsorelaterade begrepp och teorier, aktuell hälsoforskning samt det hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbete som görs på olika samhällsnivåer. I dina studier lär dig om barns och ungdomars hälsa och hälsoutveckling, men även om hälsofrågor som berör andra åldersgrupper. Du får kunskap om faktorer som påverkar såväl fysiskt, psykiskt som socialt välmående. Du lär dig även om hälsobeteenden och hur livsstilsval kopplade till t.ex. fysisk aktivitet, kost, sexualitet och relationer påverkar hälsan och det upplevda välbefinnandet genom livsloppet.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Nyland

► Arrangör: Borgå medborgarinstitut, Lovisa medborgarinstitut

HÄLSOKUNSKAP (25 SP) – GRUNDSTUDIER

Personlig hälsa, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2018
Kursort: Lovisa
Lärare: HvM Carina Nordman-Byskata

Åbo

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

ENSKILD KURS I HÄLSOKUNSKAP
Introduktion till hälsovetenskaper, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2018
Lärare: DrPH Anna Forsman
Till anmälan

Österbotten

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

HÄLSOKUNSKAP (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Motion och hälsa, 5 sp
Tidpunkt: 24.1, 29.1, 31.1, 5.2.2018
Lärare: Magister i idrottsvetenskaper Joni Kuokkanen
Till anmälan

Personlig hälsa, 5 sp
Tidpunkt: 7-9.3, 6.4.2018
Lärare: PhD Jessica Hemberg
Till anmälan

Kost och hälsa I, 5 sp
Tidpunkt: 10.4, 12.4, 17.4, 19.4.2018
Lärare: PeM Kirsi Salomaa
Till anmälan


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Läs mera om biämnesstudier i ämnet hälsokunskap vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet