Specialpedagogik

Rätten att utvecklas och lära sig i skola hör till alla. Specialpedagogiken handlar om de pedagogiska tillämpningar och stödåtgärder som används i olika utbildningssystem för att främja fostran, undervisningen och rehabiliteringen av barn och unga som behöver stöd. Under studierna lär du dig om de vanligaste funktionsnedsättningarna, deras orsaker och uttrycksformer, konsekvenser för utveckling och lärande samt om hur man använder specialpedagogiska stödfunktioner i skolan. Du lär dig även identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter med hjälp av kartläggningar och får grundläggande beredskap att identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa. Studierna ger dig verktyg att ur specialpedagogikens synvinkel reflektera kring bemötande, människosyn och etiska frågor i skolan. Du bekantar dig även med aktuell forskning och får inblick i inkluderande undervisning, aktuell lagstiftning och nationella och internationella styrdokument som berör skolvärlden.

Kursbeskrivningar, grundstudier (pdf)

Kursbeskrivningar, profil (pdf)

Kursutbud våren 2018

Nyland

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Kursort: Helsingfors, G18

SPECIALPEDAGOGIK (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Perspektiv på funktionsnedsättning I, 5 sp
Tidpunkt: 19-20.1, 2-3.2.2018
Lärare: speciallärare Catarina Lindroos, spe.lär. Mona-Lisa Möller

Stöd för lärande i läsning och matematik, 5 sp
Tidpunkt: 2-3.3, 23-24.3, 6-7.4.2018
Lärare: PeM Kajsa Lindström, PeM Johan Korhonen

Åland

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

ENSKILD KURS I SPECIALPEDAGOGIK

Digitala arbetssätt för elever i behov av stöd, 5 sp
Tidpunkt: 3-4.3, 5-6.5.2018
Lärare: socionom YH, specialbarnträdgårdslärare Johan Palmén

Österbotten

► Arrangör: Vasa sommaruniversitet, Närpes vuxeninstitut, Kristinestad medborgarinstitut

ENSKILD KURS I SPECIALPEDAGOGIK

Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2018
Lärare: PeM Åsa Teir

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

SPECIALPEDAGOGIK (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Stöd för lärande i läsning och matematik, 5 sp
Tidpunkt: 24.1, 27.1, 30.1, 31.1, 7.2, 14.2.2018
Lärare: PeM Kajsa Lindström, PeM Johan Korhonen
Till anmälan

Elevers psykiska hälsa och elevvård, 5 sp
Tidpunkt: 9-10.3, 16-17.3.2018
Lärare: PD, PeM Eeva-Liisa Salmi
Till anmälan

En skola för alla, 5 sp
Tidpunkt: 3.4, 5.4, 14.4, 16.4.2018
Lärare: PeM Sofia Kullberg
Till anmälan

ENSKILD KURS I SPECIALPEDAGOGIK

Utvecklingsstörning och autism, 5 sp
Tidpunkt: 31.1, 2-3.2, 7.2.2018
Lärare: PeM Sofia Kullberg
Till anmälan

► Arrangör: Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad

SPECIALPEDAGOGIK (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Elevers psykiska hälsa och elevvård, 5 sp
Tidpunkt: 25–27.1.2018
Lärare: PD, PeM Eeva-Liisa Salmi

En skola för alla, 5 sp
Tidpunkt: 16-17.3, 24.3.2018
Lärare: PeM Sofia Kullberg

Stöd för lärande i läsning och matematik, 5 sp
Tidpunkt: 5.4, 12.4, 19.4, 4-6.5.2018
Lärare: PeM Ulla Stina Åman, PeM Henrik Husberg


Terese Ahlström
Terese Ahlström

Ahlström, Terese

Utbildningsplanerare, teamledare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+3586 324 7478, +358500 766 074
terese.ahlstrom(a)abo.fi

 


Läs mera om examensstudier i ämnet specialpedagogik vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet