Språk och kommunikation

Språk och kommunikation

Att lära sig språk lönar sig alltid! Öppna universitetet vid Åbo Akademi erbjuder ett antal praktiskt inriktade kurser i olika språk. Kurserna erbjuds vid Centret för Livslångt lärande i Åbo och i olika regionala kursarrangörers regi. Kurserna motsvarar de kursfordringar som ställs för kurser vid Centret för Språk och Kommunikation vid Åbo Akademi. De flesta kurser i språk består av närstudier, men i utbudet finns även helt nätbaserade kurser.

Öppna universitetet erbjuder varje termin ett antal praktiskt inriktade kurser i olika språk. Språkkurser erbjuds både inom ramen för eget kursutbud vid Centret för Livslångt lärande i Åbo, och i olika regionala kursarrangörers regi.

Kurserna i språk och kommunikation vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi motsvarar de kursfordringar som ställs för kurser vid Centret för Språk och Kommunikation vid Åbo Akademi. Undantag är kurserna i andra nordiska språk än svenska, vilka följer kraven inom svenskämnet.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare Katarina Humina
katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540

Kursutbud våren 2018

Åbo

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

FINSKA

Finnish as a Foreign Language level 2 (5 cr.)
Time: 23.1-17.4.2018. Tuesdays and Thursdays 17.00-19.00
Teacher: FM Marjo Ketomäki
Previous knowledge: Finnish as a Foreign Language, level 1 with grade 2 or higher or equivalent knowledge
Registration: not later than 16.1.2018 Till anmälan

SVENSKA

Swedish as a Foreign Language level 1 (5 cr.)
Time: 22.1-16.4.2018. Mon 17.00-19.30 and Wed 17.00-18.30
Teacher: FM Kim Lindroos
Registration no later than 15.1.2018 Till anmälan

Kvotplatser för extra studerande:

Planerare Camilla Lundström
camilla.lundstrom@abo.fi, 02-215 4666

Enrolment one week before the courses start

Swedish as a Foreign language, level 2, 5 cr. (quota seat)
Time: weeks 2-21, Tue, Thu 10:15-11:45 (Spring 2018)
Till anmälan

Swedish as a Foreign language, level 4, 5 cr. (quota seat)
Time: Weeks 2-21, Tue, Thu 8:15-9:45 (1 seat)
Till anmälan

 

A minimum of one quota seat/course is reserved for Open University students on specified individual courses. Quota students participate in the regular course during daytime.

The Open University study fee (50 euros/term) applies.


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss