Psykologi

Psykologi

I olika skeden av livet kan vi behöva hjälp med att förstå oss själva och hitta utvägar ur olika problemsituationer. Psykologin behandlar människans tankar, känslor, beteenden och relationer. Du som studerar psykologi lär dig exempelvis hur hjärnan fungerar, vilka faktorer i omgivningen som påverkar människans beteende och identitetsutveckling och hur människor fungerar i olika grupper. Ditt psykologiska kunnande kommer till nytta i en mängd situationer, såsom vid minnesproblem eller inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningar, psykiska problem (t.ex. ätstörningar, ångest, depression eller fobier), rehabilitering, brottsutredning, arbetsmiljöutredningar i skolor och på arbetsplatser och vid yrkeslämplighetsutredningar.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare Pian Åkerlund
pian.akerlund@abo.fi, 02 215 4723

Kursutbud våren 2018

Hela landet

Arrangör: CLL/öppna universitetet

PSYKOLOGI (60 SP) – GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER

@Psykologisk teori och forskning, 10 sp
Tidpunkt: inleds 31.1. 2018
Lärare: PsD Jan Antfolk
Sista anmälningsdag den 17.1 2018 Till anmälan

Nyland

Arrangör: Borgå folkakademi

GRUND OCH ÄMNESSTUDIER (25-60 sp)

Utvecklingspsykologi, 10 sp
Tidpunkt: 9-10.3 och 6-7.4.2018, fre 18-21.16, lö 9-17
Lärare: PsM Joachim Johansson

Åbo

Arrangör: CLL/öppna universitetet

PSYKOLOGI (60 SP) – GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER

Emotioner, 5 sp
Tidpunkt: 9-10.2 och 11-12.5.2018
Lärare: PsD Jan Antfolk
Sista anmälningsdag: 24.1. 2018 Till anmälan

Åland

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

PSYKOLOGI (60 SP) – GRUND- OCH ÄMNESSTUDIER (PÅGÅR)

Kognitiv psykologi, 5 sp
Tidpunkt: 24-25.3, 21-22.4 lö-sö kl 10.15-14.15
Lärare: PsM Susanna Slama


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss