Sociologi

Sociologi

Mänsklig växelverkan är kärnan för såväl våra sociala relationer och vardagliga möten som för samhälleliga processer och konflikter. Sociologi studerar kritiskt och reflekterande denna växelverkan på samhällets alla nivåer och söker förklaringar till människors handlingar och olika sociala fenomen. Med sociologi som huvudämne får du insyn i olika sociala relationer, olika utsatta gruppers situation (t.ex. barn, åldringar och handikappade) och konflikter kring exempelvis makt, kön, jämlikhet, arbete eller etnicitet. Du lär dig även att analysera och utvärdera olika organisationers och institutioners verksamhet, bidra till ändringsprocesser och se samhället både som en upplevd verklighet och som ett system som vi utvecklar tillsammans.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare Carina Gräsbeck
carina.grasbeck@abo.fi, 02-215 4644

Kursutbud våren 2018

Hela landet

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER (25 sp)

@Människan i samhället, 5 sp
Tidpunkt: 22.1- 12.3.2018 (nätkurs)
Lärare: PD Kristin Mattsson
Sista anmälningsdag en vecka innan kursstart
Till anmälan

@Aktuell sociologisk forskning, 5 sp
Tidpunkt: 12.3 -7.5. 2018 (nätkurs)
Lärare: PM Dan Sundblom
Sista anmälningsdag en vecka innan kursstart
Till anmälan


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss