Sociologi

Mänsklig växelverkan är kärnan för såväl våra sociala relationer och vardagliga möten som för samhälleliga processer och konflikter. Sociologi studerar kritiskt och reflekterande denna växelverkan på samhällets alla nivåer och söker förklaringar till människors handlingar och olika sociala fenomen. Med sociologi som huvudämne får du insyn i olika sociala relationer, olika utsatta gruppers situation (t.ex. barn, åldringar och handikappade) och konflikter kring exempelvis makt, kön, jämlikhet, arbete eller etnicitet. Du lär dig även att analysera och utvärdera olika organisationers och institutioners verksamhet, bidra till ändringsprocesser och se samhället både som en upplevd verklighet och som ett system som vi utvecklar tillsammans.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Hela landet

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER (25 sp)

@Människan i samhället, 5 sp
Tidpunkt: 22.1- 12.3.2018 (nätkurs)
Lärare: PD Kristin Mattsson
Sista anmälningsdag en vecka innan kursstart
Till anmälan

@Aktuell sociologisk forskning, 5 sp
Tidpunkt: 12.3 -7.5. 2018 (nätkurs)
Lärare: PM Dan Sundblom
Sista anmälningsdag en vecka innan kursstart
Till anmälan


Carina Gräsbeck
Carina Gräsbeck

Gräsbeck, Carina

Utbildningsplanerare
Studievägledning, nätkurskoordinator, datateknik, datavetenskap, offentlig förvaltning, sociologi, nationalekonomi, statskunskap,
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4644
carina.grasbeck(a)abo.fi

Läs mera om examensstudier i ämnet sociologi vid Åbo Akademi
Tillbaka till öppna universitetet