Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Avgifterna för öppna universitetets kurser höjs

Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem för öppna universitetets kurser som utgår från antalet studiepoäng. Prissättningen gäller studerande vid Åbo Akademis öppna universitetskurser, extrastuderande och studerande vid Öpuleder.

Prissättningen ser från och med augusti ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Den nya prissättningen innebär en höjning av priserna men samtidigt också att Åbo Akademis grund för prissättning likriktas med de flesta andra universitet. Prishöjningen är en följd av att den statliga finansieringen för kontinuerligt lärande minskas.

Åbo Akademi erbjuder fortsättningsvis vissa öppna universitetskurser gratis, till exempel till studerande på andra stadiet. Också arbetslösa, asylsökande och ukrainska medborgare ges fortsättningsvis möjlighet att delta gratis, liksom närvaroanmälda kandidat- och magisterstuderande vid Åbo Akademi.

Anmälan för höstterminen läsåret 2024–2025 öppnas 12.8.2024 kl. 8.00. Kursutbudet publiceras så snart det är klart, senast vid midsommar, på Öppna universitetets webbplats.

Öpus sommarkurser 2024 hittar du via denna länk.