Krispsykologi

Inom ämnet Krispsykologi ges en ingående kunskap inom krispsykologins område. I de olika kurserna behandlas såväl grundläggande begrepp, exempelvis psykotraumatologi, chock, intervention och PTSD, som mera specifikt utvalda frågeställningar, som katastrofberedskap i Finland samt massmediernas roll vid kriser. Studierna lämpar sig för utvecklingspsykologer, psykologer, pedagoger, samt även för andra intresserade.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Åland

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

KRISPSYKOLOGI (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Massmedias roll vid kriser, 5 sp
Tidpunkt: 25-27.5.2018
Lärare: PD Klas Backholm

Österbotten

► Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab, Vörå

KRISPSYKOLOGI (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Intervention, 5 sp
Tidpunkt: 12-13.1, 19-20.1.2018
Lärare: FM Anne-Charlotte Kjerulf

PTSD/långtidsverkningar, 5 sp
Tidpunkt: 8-10.2.2018
Lärare: Psykolog Ferdinand Garoff

Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
Tidpunkt: 9-10.3, 16-17.3.2018
Lärare: FM Anne-Charlotte Kjerulf m.fl.


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet