Krispsykologi

Krispsykologi

Inom ämnet Krispsykologi ges en ingående kunskap inom krispsykologins område. I de olika kurserna behandlas såväl grundläggande begrepp, exempelvis psykotraumatologi, chock, intervention och PTSD, som mera specifikt utvalda frågeställningar, som katastrofberedskap i Finland samt massmediernas roll vid kriser. Studierna lämpar sig speciellt väl för sådana personer som känner att de inom sitt utbildningsområde vill specialisera sig på krisberedskap ur ett psykologiskt perspektiv, t.ex. studerande inom utvecklingspsykologi, pedagogik, statsvetenskap, masskommunikation och andra inriktningar.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare Christina Teirfolk
christina.teirfolk@abo.fi, 06-324 7243

Kursutbud våren 2018

Åland

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

KRISPSYKOLOGI (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Massmedias roll vid kriser, 5 sp
Tidpunkt: 25-27.5.2018
Lärare: PD Klas Backholm

Österbotten

► Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab, Vörå

KRISPSYKOLOGI (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Intervention, 5 sp
Tidpunkt: 12-13.1, 19-20.1.2018
Lärare: FM Anne-Charlotte Kjerulf

PTSD/långtidsverkningar, 5 sp
Tidpunkt: 8-10.2.2018
Lärare: Psykolog Ferdinand Garoff

Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
Tidpunkt: 9-10.3, 16-17.3.2018
Lärare: FM Anne-Charlotte Kjerulf m.fl.


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss