Internationell marknadsföring

Internationell marknadsföring

Framgångsrik internationell företagsverksamhet kräver insikter om både kunder, konkurrenter, strategi och verksamhetsmiljöer. Du som studerar internationell marknadsföring lär dig fatta kreativa och långsiktiga beslut som bygger på analys av dessa faktorer. Studierna ger dig verktyg för att förstå kund- och konkurrentbeteende, bygga varumärken, utvärdera affärsmodeller och starta eget. Du lär dig hantera kopplingar mellan marknadsföring och andra funktioner som logistik och sköta relationer till kunder och partners i en internationell verksamhetsmiljö. Du får också insyn i hur sociala media förändrar marknadsföringsfältet.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare: Nancy Pettersson
nancy.pettersson@abo.fi, 02-215 4948

Kursutbud våren 2018

Hela landet

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUND/ÄMNESSTUDIER (25 sp)

@Introduktion till marknadsföring, 5 sp
Tidpunkt: 24.1-15.4 2018, nätföreläsning 30.1 kl.18.00
Lärare: ED Joachim Ramström
Sista anmälningsdag 10.1.2018 Till anmälan

Åland

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

GRUND/ÄMNESSTUDIER (25 sp)

@Marknadsföring i praktiken, 5 sp
Tidpunkt: 1.3-31.5 2018, nätföreläsning 7.3 kl. 18.00
Lärare: ED Joachim Ramström
Förkunskapskrav: Introduktion till marknadsföring, 5 sp eller motsvarande kunskaper

Österbotten

Arrangör: Vasa sommaruniversitet

GRUNDSTUDIER

@ Marknadsföring i praktiken, 5 sp
Tidpunkt: 1.3-31.5 2018, nätföreläsning 7.3 kl. 18.00
Lärare: ED Joachim Ramström
Förkunskapskrav: Introduktion till marknadsföring, 5 sp eller motsvarande kunskaper


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss