Historia

Historia

Kunskap om det förflutna hjälper oss att förstå vår samtid. Ämnet historia behandlar tiden, hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, och hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar. Som historiestuderande lär du dig inte bara om enskilda händelser utan övar dig på att hitta helheter i detaljinformation. Du får veta hur tidigare samhällen såg ut, vad som formade dem, hur det var att leva i dem och vad som finns kvar av dem i vår tid. I studierna lär du dig att skapa tillförlitlig kunskap om det förflutna och får med den kunskapen insikter både om dig själv och om dagens samhällen. Du tar till dig historisk information på flera olika språk och lär dig uttrycka dig tydligt i tal och i skrift.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare Katarina Humina
katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540

Kursutbud våren 2018

Hela landet

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER I HISTORIA (25 sp) PÅGÅR

@Grundkurs i historia II, 10 sp
Tidpunkt: 8.1–8.4.2018 (nätkurs)
Lärare: FD Johanna Wassholm och FM Anna Sundelin
Förkunskaper: Grundkurs i historia I
Anmälan: senast den  2.1.2018 Till anmälan

@Grunderna i historiens metod, 5 sp
Tidpunkt: 16.4-3.6.2018 (nätkurs)
Lärare: FD Johanna Wassholm och FM Anna Sundelin
Förkunskaper: Grundkurs i historia II
Anmälan: senast den 9.4.2018  Till anmälan


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss